Newsletter WŻCh w Polsce – luty 2022

1 lutego 2022

„Niech będzie coraz więcej ludzi, którzy bez hałasu, pokornie i wytrwale, dzień po dniu stają się budowniczymi pokoju.”.
Papież Franciszek, 1.01.2022

Skrót najważniejszych informacji miesiąca

  • Apel o solidarność z Ukrainą
  • Rekolekcje w ośrodkach lokalnych
  • Trójmiasto: Dzień skupienia
  • Lublin: Spotkanie formacyjne
  • Białystok: zaproszenie na Przymierza Stałe
  • Moje wzrastanie we wspólnocie (świadectwo)
  • Rekolekcje „Winda” 2022

Apel o solidarność z Ukrainą

Rada Wykonawcza WŻCh w Polsce prosi wszystkich członków i sympatyków naszej wspólnoty o solidarność z Ukrainą. Każdy z nas może od razu podjąć modlitwę o pokój na Ukrainie, a w Środę Popielcową w sposób szczególny włączyć się w inicjatywę papieża Franciszka proszącego o modlitwę i post w tej intencji.

Otwórzmy serca i ofiarujmy słowa wsparcia Ukraińcom mieszkającym i pracującym obok nas, którzy zostawili w ojczyźnie swoje rodziny.
Możemy udzielić pomocy migrantom z Ukrainy (dając im schronienie, mieszkanie lub żywność).

Pomoc finansową możemy nieść indywidualnie i jako cała wspólnota (m.in. za pośrednictwem jezuitów posługujących na Ukrainie).

W tym trudnym czasie bądźmy razem!

[WIĘCEJ INFORMACJI PRAKTYCZNYCH W SPECJALNYM TELEGRAMIE ROZESŁANYM DO WSPÓLNOT LOKALNYCH]


Rekolekcje w ośrodkach lokalnych

Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się informacją o nadchodzących Rekolekcjach w życiu codziennym, zachęcamy:

Czym są rekolekcje ignacjańskie odprawiane w ciągu życia? Są niepowtarzalną okazją do osobistego spotkania z Bogiem w Jego Słowie pośród codziennych spraw i obowiązków. To czas, gdy zaproszeni jesteśmy do codziennej modlitwy według metody św. Ignacego, do doświadczania Boga, jego obecności w naszym „tu i teraz”. Rekolekcje te są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na udział w kilkudniowych zamkniętych rekolekcjach w domu rekolekcyjnym. Propozycja rekolekcji w ciągu życia skierowana jest zatem do ludzi aktywnych, mocno zaangażowanych w swoje zajęcia i obowiązki, którzy nie mogą z nich zrezygnować, a mimo to odczuwają głód relacji z Bogiem i chcą ją pogłębić.

W czasie tegorocznego Wielkiego Postu w ośmiu ośrodkach lokalnych WŻCh odbędą się trzy- i czterotygodniowe cykle rekolekcji, prowadzone przez lokalne wspólnoty we współpracy z oo. jezuitami. Niektóre ośrodki organizują je w systemie stacjonarnym, inne tylko przez Internet, ale w każdym uczestnicy mogą skorzystać z rozmowy duchowej z osobą towarzyszącą.

Szczegółowe informacje dotyczące rekolekcji można znaleźć na stronach internetowych wspólnot:

KALISZ – 13.03-10.04.2022: „Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim”
www.facebook.com/WZChKalisz

KRAKÓW – 6.03-3.04.2022: „Pan jest blisko, we wszystkim, wszędzie”
rekolekcjekrakow.jezuici.pl

LUBLIN – 5.03-2.04.2022: „Serce Jezusa – abym Cię szukał, abym Cię znalazł”
lublin.wzch.org.pl

ŁÓDŹ – 13.03-3.04.2022: „Ja jestem – nie lękaj się”
lodz.jezuici.pl

POZNAŃ – 13.03-10.04.2022: „Dotknij Boga teraz”
www.wzch.poznan.pl

TORUŃ – 6.03-3.04.2022: „Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim”

TRÓJMIASTO – 6.03-3.04.2022: „Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim”
www.icfd.pl
wzch-trojmiasto.pl

WARSZAWA – 6.03-3.04.2022: „Ujrzeć wszystko na nowo w Chrystusie”
radiowarszawa.com.pl
www.wzch.org.pl/warszawa

Rekolekcje to propozycja odnowienia więzi z Bogiem, nowego spojrzenia na siebie i świat. Dlaczego rekolekcje w życiu? Jest to propozycja ćwiczeń duchowych – lektury duchowej, modlitwy i rozważań – na które, w odróżnieniu do rekolekcji wyjazdowych, czas i miejsce można znaleźć w toku codziennych spraw i w czasie których codzienne zdarzenia stają się szczególną przestrzenią słuchana Boga.

oprac. Barbara Wielgus, WŻCh Trójmiasto


Trójmiasto: Dzień skupienia

„Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Pod tym hasłem nasza Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Trójmieście przeżyła w sobotę 29 stycznia 2022 swój drugi dzień skupienia, którego temat był kontynuacją rozeznanej myśli na cały rok pracy formacyjnej: „W Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”. Spotkaliśmy się tym razem w przestrzeni internetowej, co nie przeszkodziło nam w pogłębieniu naszej relacji z Bogiem i sobą nawzajem, a wręcz przeciwnie, dało nam powód do wielkiej radości.

Przygotowaniem do spotkania była medytacja oparta o słowo z Ewangelii św. Jana 3, 1-8, którą odprawiliśmy w domu. Prosiliśmy w niej o łaskę otwarcia serca na wszystko, z czym przychodzi do nas Duch Święty. Po jej odprawieniu próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: Jakie widzisz dla siebie dwa kolejne kroki do wykonania, żeby bardziej otwierać się na przyjęcie Ducha Świętego? W pierwszej części spotkania, po modlitwie i krótkim wprowadzeniu przez odpowiedzialnych, pogłębialiśmy temat: co to znaczy narodzić się z Ducha, jaki krok zrobić, aby Duch wszedł w nas i nas prowadził? Główna praca opierała się na spotkaniu w grupach. Celowo nie została przygotowana konferencja wprowadzająca w temat, tylko wszyscy zostaliśmy zaproszeni do aktywnego jej tworzenia poprzez wspólną pracę. Na zakończenie każda grupa przedstawiała materiał jaki wypracowała. Zaskoczeniem było to, w jak podobny sposób wszyscy byliśmy prowadzeni przez Ducha Świętego.

Była to dana nam przez Boga szansa, abyśmy mogli na nowo odkryć, jak istotny jest krok pierwszy, czyli uważność na działanie Ducha Świętego, zarówno w naszym życiu duchowym, jak i wspólnotowym. Zobaczyliśmy, że jest jeszcze krok drugi, tak samo ważny: nasza odpowiedź na Jego dary. Nie zatrzymujmy ich dla siebie, nie zapominajmy o dzieleniu się nimi, działajmy w Jego Imię, na Jego większą chwałę.

Narodziny z Ducha to proces, który się nie kończy, cały czas jest w toku. Mamy każdego dnia, w każdej chwili być gotowi i otwarci na to, co On nam przynosi i iść za tym. Zauważyliśmy również, jak ważna jest dla nas rola Maryi, naszej pośredniczki na drodze do Chrystusa.

Drugą część spotkania poświęciliśmy integracji wspólnoty, mogliśmy bardziej się poznać i cieszyć się wspólną zabawą, która wniosła dużo radości. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Barbara Wielgus i Elżbieta Roczyniewska, WŻCh Trójmiasto


Lublin: Spotkanie formacyjne

W sobotę 15 stycznia miało miejsce spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego z o. Leszkiem Mądrzykiem – Asystentem Krajowym WŻCh w Polsce. W sali wykładowej KUL mogliśmy skorzystać z możliwości połączenia online z o. Leszkiem, który musiał zrezygnować z przyjazdu do Lublina ze względów bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa. Mamy nadzieje, że uda nam się spotkać osobiście jeszcze w tym roku.

Na początku spotkania każdy z uczestników przedstawiał swoją drogę we wspólnocie i zaangażowania apostolskie. Reprezentowane były wszystkie wspólnoty podstawowe – łącznie 26 osób, w tym 6 osób online. Ojciec Leszek wygłosił konferencję na temat rewizji życia charyzmatem WŻCh. Rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia, że 20 maja 2021 r. rozpoczął się Ignacjański Rok Jubileuszowy pod hasłem „W Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”. Jest to szczególna okazja, aby zauważyć, do czego inspiruje nas historia życia św. Ignacego. W dniu 20 maja 1521 r. miała miejsce bitwa pod Pampeluną, w której św. Ignacy został ciężko ranny. Wszystkie jego światowe marzenia legły w gruzach w jednej chwili, gdy kula armatnia, która go zraniła zmieniła bieg jego życia, co rozpoczęło jego proces nawrócenia.

Ojciec Leszek zachęcił nas, abyśmy pozwolili Panu Bogu dokonać naszego nawrócenia zgodnie z Jego wolą. Wskazywał na potrzebę modlitwy o dotknięcie przez Boga obszarów naszego życia, które On chce zmienić, a nie postawy, w której „ja sam się nawracam własnym wysiłkiem”. Nawiązując do „Autobiografii”, o. Leszek opisywał czas pobytu św. Ignacego w Manrezie, gdzie po trudach okresu oczyszczenia Pan Bóg pomógł mu zobaczyć wszystko na nowo, pozwolił znajdować jego obecność we wszystkich rzeczach. Papież Franciszek skierował 23 maja 2021 r. przesłanie na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego, zachęcając, aby przeżywać go jako czas obfitej łaski. Podkreślił, że drogi nawrócenia nie przeżywa się w pojedynkę, ale we wspólnocie, w kontakcie ze światem, w którym żyjemy. Ojciec Leszek, nawiązując do wypowiedzi Papieża Franciszka, zachęcał do modlitwy o nawrócenie naszych wspólnot oraz refleksję nad pytaniem: „Jak ja chcę przeżywać ten rok i o jakie łaski chcę prosić dal siebie i wspólnoty?”. Zwrócił uwagę na postawę głębokiego słuchania siebie, Pana Boga i innych ludzi, aby nie być ideologiem i teoretykiem duchowości.

Nasz ojciec Asystent podkreślił, że zaproszenie do rewizji życia charyzmatem WŻCh jest okazją, aby zobaczyć, jakie dary otrzymaliśmy od Pana Boga i jaka jest nasza odpowiedź, jak się nimi dzielimy. Opisując trzy filary, które składają się na nasz charyzmat, podkreślił wartość harmonijnego rozwijania wszystkich obszarów – formacji duchowej, odpowiedzialności za wspólnotę oraz podejmowania różnego rodzaju dzieł apostolskich.

W końcowej części konferencji o. Leszek odniósł się do owoców słuchania i rozeznawania, które prowadzą nas do podjęcia decyzji o zaangażowaniu w życie wspólnoty. Ważnym krokiem w realizacji charyzmatu jest podjęcie Przymierza, do którego możemy się przygotować dzięki pomocy wspólnoty. Podsumowując, zachęcił nas do podejmowania rewizji różnych obszarów naszego apostolstwa, aby zmierzać do rozeznawania, co wymaga zmiany. W drugiej części spotkania wymieniliśmy w grupach dzielenia refleksje wynikające z modlitwy indywidualnej oraz rewizji życia naszym charyzmatem.

W czasie Mszy św., którą odprawił o. Paweł Gołaszewski w Kościele Akademickim KUL, modliliśmy się w intencji Małgorzaty i Krzysztofa Hudzików, którzy obchodzili jubileusz 40-lecia Sakramentu Małżeństwa. Nasi jubilaci są od 37 lat we wspólnocie, współpracują z domami rekolekcyjnymi jako osoby towarzyszące rekolektantom, Krzysztof od 5 lat prowadzi co miesiąc nabożeństwa za prześladowanych chrześcijan oraz różnorodne działania wspierające naszych braci w wierze. Beata Wójcik jako koordynator złożyła życzenia w imieniu całej wspólnoty, wręczając w prezencie Listy św. Ignacego.

Ostatnia część naszego spotkania była okazją do świętowania, składania życzeń i degustacji pysznego tortu. Ze względu na czas pandemii zrezygnowaliśmy z łamania się opłatkiem, ale świąteczną atmosferę tworzyły zapalone świece i ozdoby choinkowe na stołach.

Jadwiga Kuśmierska, WŻCh Lublin


Białystok: zaproszenie na Przymierza Stałe

Z radością i przyjemnością informujemy, że Rada Lokalna WŻCh w Białymstoku potwierdza gotowość trzech członkiń do podjęcia Przymierza Stałego. Są to: Bożena Wądołowicz, Barbara Bielonko i Ewa Gałko.

Podjęcie Przymierza Stałego jest aktem ściśle związanym ze stałym zjednoczeniem ze Wspólnotą Światową, zatem zgodnie z tradycją uroczystość będzie mieć charakter ponadlokalny. Do uczestnictwa w niej zaprosiliśmy więc przedstawiciela Rady Wykonawczej oraz Asystenta Krajowego wspólnoty WŻCh w Polsce. Na datę uroczystości wybraliśmy 25 marca 2022, czyli Światowy Dzień WŻCh.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejne osoby z naszej Wspólnoty pragną odpowiedzieć na zaproszenie Pana i złożyć Przymierze Stałe. Będzie to czas radosnego i wspólnototwórczego wydarzenia dla całego WŻCh.

Danuta Djakonow i Sylwia Szliserman, WŻCh Białystok


Moje wzrastanie we wspólnocie (świadectwo)

Rewizja życia charyzmatem WŻCh była dla mnie ubogacającym doświadczeniem. Przede wszystkim pozwoliła mi zobaczyć, na którym etapie bycia we wspólnocie jestem. Na drodze bowiem łatwo stracić z horyzontu obrany cel, czasem brakuje również drogowskazów wskazujących właściwy kierunek. Tym samym można kroczyć przed siebie niejako we mgle, intuicyjnie robiąc kolejne kroki naprzód.

Zaproponowane etapy indywidualnego rozeznania wraz z tabelą znaków wzrostu posłużyły mi jako mapa, która pozwoliła mi określić swoje miejsce w WŻCh. Z jednej strony mogłem przyjrzeć się drodze, którą przeszedłem, jak i zobaczyć dalsze etapy wędrówki. Wielką wartością owego „spoglądania na mapę” był klimat modlitewnego zanurzenia i przekonanie, że nie jest się samemu w tym procesie, a cały czas towarzyszy mu Duch Święty, działający delikatnie w poruszeniach serca.

Mój wzrok nie kierował się tylko ku przyszłości. Wielką radością było dla mnie spojrzenie na owoc kilkuletniego członkostwa we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego. Mogłem wyrazić Bogu swoją wdzięczność za swoją grupę podstawową („Drogę”), za decyzję o podjęciu przymierza czasowego oraz talenty, które zaczynam przeżywać jako szczególny rodzaj apostolstwa.

Podczas indywidualnego rozeznania usłyszałem wezwanie, by podjąć praktykę rachunku sumienia, dokończyć rekolekcje ignacjańskie oraz głębiej wejść w życie wspólnoty krajowej.

Jestem wdzięczny Justynie Telickiej za tak wartościowe narzędzie. Otrzymałem precyzyjną mapę, do której chętnie, od czasu do czasu, zajrzę.

Szymon Gajewski, WŻCh Toruń


Rekolekcje „Winda” 2022

Rekolekcje dla osób z niepełnosprawnością ruchową „WINDA” i tych, którzy chcą im pomóc. Organizuje je najstarsza wspólnota WŻCh w Polsce. Wszystkich prosimy o przekazanie informacji potencjalnie zainteresowanym uczestnikom: osobom z niepełnosprawnością ruchową. Prosimy także o włączenie się w pomoc podczas rekolekcji – w obecności i swej pełno-sprawności fizycznej.

TERMIN: 9-14.07. Warto planować z wyprzedzeniem!

Szczegóły tu: https://eccc.pl/programy-i-zapisy/rekolekcje/rekolekcje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

Informacji pod podanym adresem mejlowym udziela Katarzyna Czarnecka (z warszawskiej WŻCh): [email protected]