Medytacja J 21, 15-19 17.05.2024 r.

Ewangelia wg św. Jana 21, 15-19 Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana,... [+]

Medytacja J 16, 20-23a 10.05.2024

Ewangelia wg św. Jana 16, 20-23a Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się... [+]

Wspomnienie o Halince

Adwent 1995 roku. Ojcowie jezuici zaproponowali rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym, w parafii pw. Św. Stanisława Kostki na Tatrzańskiej w Gdyni, które... [+]

„ A myśmy się spodziewali…” – Rekolekcje Internetowe –25.02 – 24.03.2024. Świadectwa

ŚWIADECTWA RI2024  Już podczas pierwszej konferencji poczułam, że te rekolekcje to było zaproszenie Pana Boga, na które odpowiedziałam. Zaprosił mnie, by przeprowadzić... [+]

„ A myśmy się spodziewali…” – Rekolekcje Internetowe –25.02 – 24.03.2024. Podsumowanie

Członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Trójmieście we współpracy z oo. jezuitami z Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej w  Gdyni przygotowali i prowadzili w Wielkim... [+]

Medytacja J 14, 1-6 26.04.2024.

Ewangelia wg św. Jana 14, 1-6 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!... [+]

Wspólnoty

Koordynator lokalny – Ewa
Animator lokalny –Anna
Asystent Lokalny – o. Czesław SJ

Wspólnota „Manreza”
Koordynator – Magda
Wspólnota „Ruach”
Koordynator – Michał
Animator – Dorota
Wspólnota „Sentir”
Koordynator – Alicja
Animator – Sabina
Wspólnota „Pustynia”
Koordynator –Anna P.
Animator –Anna G.
Wspólnota „Betania”
Animator – Halina
Wspólnota „Oremus”
Koordynator – Sławomira