ABC WŻCh

5 kwietnia 2023
J.

WŻCh w skrócie

Czym jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh)?

Nasza wspólnota, której ogólnoświatowa nazwa brzmi Christian Life Community (CLC), jest publicznym stowarzyszeniem w ramach Kościoła, które funkcjonuje od ponad 500 lat. Nad wspólnotą jako całością czuwa światowy asystent kościelny najczęściej przełożony wszystkich Jezuitów (generał Towarzystwa Jezusowego).

WŻCh to grupy osób świeckich, wykonujących różne zawody, żyjących duchowością ignacjańską. Dzięki Chrystusowi jej członkowie – choć różni – jednoczą się i służą bliźnim swoimi talentami, kierując się przy tym zasadą szukania większego dobra (tzw. Magis).

Jaki jest nasz charyzmat?

Jesteśmy ludźmi żyjącymi w świecie, kochającymi ten świat i wrażliwymi na obecność w nim Boga.

Staramy się być kontemplatywni w działaniu – czyli dostrzegać Boga we wszystkich rzeczach i wydarzeniach, odczytywać Jego wezwania do nas i odpowiadać na nie. Rozważamy znaki czasu i sytuację duchową współczesnego człowieka oraz szukamy na nie odpowiedzi we wspólnocie.

Więcej informacji o naszej wspólnocie (choć w bardziej oficjalnej formie) znaleźć można w dokumentach, które opisują nasz charyzmat, duchowość i sposób życia WŻCh. Są to Zasady Ogólne (ZO) i Normy Ogólne (NO). Treść tych dokumentów została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską (Watykan).

Co jest naszą misją?


Obecnie nasze zadania to, między innymi:

dawanie świadectwa o Chrystusie w miejscach pracy, rodzinach, w codziennym życiu;

dzielenie się duchowością ignacjańską m.in. poprzez organizację Rekolekcji w życiu codziennym, portal Medytuj Słowo, współtworzenie Zdrapki Wielkopostnej;

działania charytatywne m.in. poprzez wspieranie finansowe rodzin w obszarach zagrożonych głodem, wojną lub ubóstwem, działania na rzecz migrantów i uchodźców;

działania na rzecz ekumenizmu i jedności chrześcijan m.in poprzez pomoc zagrożonym chrześcijanom za pośrednictwem organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie;

działania na rzecz rodziny Zegar Rodzinnyspołeczeństwa w Fundacjach Vinea, Inigo.

Nasze misje rozważamy we wspólnocie, która pomaga nam rozpoznać, co pochodzi od Boga, a co wkrada się pod pozorem dobra i jest przeszkodą w jego realizacji.

 

Co nas rozwija duchowo?

Ignacjański sposób przeżywania wiary, oparty na Ćwiczeniach Duchowych Św. Ignacego Loyoli oraz udział w życiu wspólnoty, co prowadzi do rozwoju każdego z członków i odnajdywania naszej drogi w Kościele.

Jako wspólnota rozwijamy się duchowo poprzez:


Jakie są etapy drogi we wspólnocie?

Prewspólnota – grupa, której członkowie poznają zasady życia WŻCh.
Wspólnota podstawowa – grupa złożona w większości z członków z przymierzem stałym lub czasowym.

Przymierze w WŻCh to decyzja, ale też akt formalny, składają je osoby, które zdecydowały, że ich miejscem w Kościele jest WŻCh. Może być ono podjęte na czas określony lub na stałe.


Jak wygląda spotkanie grupy?

Spotkania mają różne formy: rozmawiamy o działaniu Boga w naszym życiu, medytujemy Słowo Boże, czytamy dokumenty Kościoła, przygotowujemy wspólne działania lub je omawiamy, integrujemy się.


Gdzie można dołączyć do WŻCh?

Aktualnie WŻCh działa w 13 miastach w Polsce we współpracy z jezuitami. Wspólnota lokalna składa się z małych wspólnot podstawowych (6-12 osób), z których każda ma swojego animatora i koordynatora. Nad całością czuwają animator i koordynator lokalny oraz jezuita – asystent kościelny, czyli kapłan, który opiekuje się wspólnotą jako reprezentant Kościoła.

 

 
Tagi: