Newsletter WŻCh w Polsce – maj 2019

20 maja 2019

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Wybrano nową Radę Wykonawczą WŻCh w Polsce!
 • O. Arturo Sosa o wspólnej misji ze świeckimi
 • ’Gościnności nie zapominajcie’ – Spotkanie Grupy Migracje
 • Zakończenie Zgromadzenia Krajowego – kazanie o. Prowincjała
 • Spotkanie z o. Arturo Sosa SJ w Warszawie
 • Medytacja 18.05.2019
 • Z cyklu: „Jak wspaniały jest ten świat”
 • Na rekolekcje ignacjańskie…

Duch jest główną postacią życia chrześcijańskiego, Duch Święty, który jest z nami, towarzyszy nam, przemienia nas, zwycięża z nami.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 18 maja 2019

Wybrano nową Radę Wykonawczą WŻCh w Polsce!

W ramach XI Zjazdu Wspólnoty Krajowej WŻCh który trwał od 16 do 19 maja 2019 roku udzielono absolutorium ustępującej Radzie wykonawczej oraz wybrano nowy jej skład na kadencję 2019 – 2024 wraz z Komisją Rewizyjną.

Bogaty program zjazdu inspirował pracę nad priorytetami działalności wspólnoty którymi są obszary: rodzina, globalizacja i ubóstwo, młodzież, ekologia. Delegaci odczytują WŻCh jako świecką wspólnotę życia, wspólnotę w Kościele, wspólnotę rozeznającą, i wspólnotę w misji zatem widzą ją w dynamice, do której wzywa papież Franciszek, aby być: „zawsze w drodze, ciągle w ruchu, otwarci na niespodziewane wezwania Chrystusa”. Motyw drogi który podkreśla fragment naszego charyzmatu: „powołani do niczego, ale gotowi na wszystko” zachęca nas do otwierania się na przygodę, którą przeżywa się w bliskiej relacji z Bogiem. Po zjeździe zostanie też opublikowana stosowna uchwała programowa. W czerwcu zostanie też wysłany specjalny zjazdowy newsletter podsumowujący jego najważniejsze wydarzenia.

 

Nowa Rada Wykonawcza w składzie (od lewej): Wiceprezydent: Barbara Wielgus (Trójmiasto), Eurolink: Marcin Telicki (Poznań), Prezydent: Marta Lewandowska-Harasimowicz (Poznań), Doradca: Grzegorz Gabor (Toruń), Asystent kościelny: o. Leszek Mądrzyk SJ (Warszawa), Doradca: Radosław Lebowski (Kraków) Doradca: Jolanta Żero – Grochowska (Białystok).


O. Arturo Sosa o wspólnej misji ze świeckimi

O naszej wspólnej misji ze świeckimi

Wypowiedź o. Generała Arturo Sosy SJ na rozpoczęcie spotkania ze świeckimi z grup i ruchów związanych z Towarzystwem Jezusowym (15.05.2019).

Chciałbym podkreślić, że misja dana przez Pana nie należy wyłącznie do Towarzystwa Jezusowego. Pan wzywa nas wszystkich do tej samej misji, nawet jeśli mamy różne sposoby jej wypełniania. Właśnie dlatego Towarzystwo Jezusowe kładzie dziś nacisk na współpracę z innymi jako na niezbędny wymiar naszego sposobu pojmowania i praktykowania apostolatu.

Czytaj więcej…


’Gościnności nie zapominajcie’ – Spotkanie Grupy Migracje

Serdecznie zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie Grupy Migracje WŻCh w weekend 15 -16 czerwca 2019, które odbędzie się w Białym Domku WŻCh i Jezuickim Centrum Społecznym w Warszawie.

Podejmiemy na nowo temat kultury gościnnośi w oparciu o materiały otrzymane od hiszpańskiej WŻCh. Przyjrzymy się również temu, jak możemy wykorzystać te materiały w naszym lokalnym kontekście. Będziemy też kontynuować temat relacji chrześcijan z islamem – tym razem w świetle dokumentu ‘O ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia’, który podpisali wspólnie papież Franciszek i wielki imam Ahmad Al-Tayyeb podczas spotkania w Abu Zabi w lutym 2019.

Natomiast w niedzielę po południu włączymy się w doświadczenie wzajemnej gościnności z okazji Światowego Dnia Uchodźcy wraz z migrantami, uchodźcami, współpracownikami i przyjaciółmi Jezuickiego Centrum Społecznego.

Zapraszamy osoby, które angażują się w różne dzieła związane z obszarem migracji i uchodźstwa, a także wszystkich, którzy są tym tematem zainteresowani. Zgłoszenia prosimy kierować do 10 czerwca 2019 na adres mailowy: [email protected]


Zakończenie Zgromadzenia Krajowego – kazanie o. Prowincjała

Dz 14, 21-27

Eucharystia na zakończenie Zgromadzenia Krajowego WŻCh (Otwock 19 maja 2019)

Drodzy, jedno słowo powtarza się w dzisiejszych czytaniach i stanowi ich istotny element – jest nim przymiotnik „nowy”.

 • Jan mówi: Ujrzałem niebo nowe i ziemię nową… Jeruzalem Nowe ujrzałem; również w tymże czytaniu słyszymy Boga mówiącego: Oto czynię wszystko nowe.
 • A na koniec w Ewangelii, Jezus mówi: Przykazanie nowe daję wam.

To przesłanie jest nam dane w kontekście paschalnym, aby nam uzmysłowić, że zmartwychwstanie Jezusa jest źródłem wszelkiej nowości. Że to wydarzenie pozwala odnowić się wszystkim rzeczom, wszystkim osobom. Pytanie, które wydaje się tutaj zasadnicze, to: w jaki sposób do tej nowości możemy dotrzeć, jak się ona zradza? Na to odpowiada nam pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, które pokazuje nam w jaki sposób zradzały się nowe, pierwsze kościoły, wspólnoty chrześcijańskie.

Co nam zatem mówi na ten temat św. Łukasz w Dziejach Apostolskich? Mówi: „Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii”. Co tam się działo? Schemat był wszędzie podobny: zakładanie wspólnot chrześcijańskich poprzez głoszenie zmartwychwstanie Chrystusa – zaczynają od synagog, gdzie głoszą tę wieść Żydom, są dobrze przyjęci, potem z różnych powodów zostają przez jednych odrzuceni, przyjęci przez innych, ale generalnie zostają wypędzeni w sposób mniej lub bardziej brutalny.

Tu uwagę Waszą chciałbym zwrócić na… geografię – jesteśmy w trakcie tzw. pierwszej podróży misyjnej św. Pawła. Zaczęła się ona w Syrii, skąd Paweł i Barnaba udali się na terytorium obecnej Turcji. Zaczęli od portu w Perge, potem udali się do Antiochii (o tym słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę). Stamtąd do Ikonium, Listry i Derbe.

Dziś słyszymy o tych miastach, ale w odwrotnej kolejności, co oznacza, że Paweł i Barnaba są w drodze powrotnej i mimo iż byli w nich prześladowani, kamienowani, to zaglądają do nich. Co to nam mówi o zradzaniu się czegoś nowego w naszym życiu?

Pierwsza rzecz – pokazuje nam, że nie chodzi tak naprawdę o zmianę starego, tego co było wcześniej, ale chodzi o zmianę swego podejścia do tego. Paweł nie stawia ultimatum, że to się musi zmienić, że muszą nastąpić przeprosiny… – nie! W podsumowaniu jest mowa tylko o tym, że opowiedzieli swoim współbraciom o tym, jak Pan Bóg przez nich działał. Jak działał?

 • „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” oraz
 • „jak otworzył poganom podwoje wiary”

O tym opowiadali! To jest człowiek zmartwychwstały! Nie zraża się trudnościami i dostrzega dobro, które się mimo wszystko dzieje.

Osobiście, pamiętam z mojej pracy w hospicjum pewnego człowieka (miał ok. 40 lat, szybko postępujące stwardnienie rozsiane i którego z tego powodu porzuciła żona). Pracowałem tam 3 lata: gdy go poznałem na początku, to znieważał każdą kobietę z powodu zdrady i opuszczenia, ale po 3 latach, mimo postępującej choroby stał się duszą towarzystwa na oddziale. Co się stało w między czasie? Wspomniał kiedyś: to wszystko co mnie spotyka to są karty, które Bóg z miłością mi rozdał i tymi kartami staram się teraz z miłością grać.

Jak grać z miłością takimi kartami? To druga rzecz, jaką nam podpowiadają Dzieje Apostolskie podając nam też pewien schemat działania apostołów. Słyszymy bowiem, że w swej drodze powrotnej, kiedy nawiedzają te wspólnoty, które także są dotknięte prześladowaniami, Paweł i Barnaba „umacniają dusze uczniów” i „zachęcają do wytrwania w wierze”. Na czym to polega?

 • Czuwają nad dobrą organizacją tych wspólnot ustanawiając im przełożonych. Używając Waszej nomenklatury odbywają zgromadzenie krajowe, a w nomenklaturze karcianej można by powiedzieć, że obliczają punkty swoich kart. Z pewnością nie liczą tych kart, których nie mają! Tak też i wybraliście radę wykonawczą, uchwaliliście nowe statuty…
 • Modlą się i poszczą – szykują strategię zawierzając ją Bogu (modlitwa) i odpędzają od siebie myśli, co by było, gdybym miał jeszcze taką lub inną kartę (post). W tym miejscu przywołam tylko pierwszą preferencję apostolską, o której wspominał o. Generał Arturo Sosa i w ramach której wzywał do pogłębionego odprawiania Ćwiczeń duchowych oraz odnowienia praktyki Rachunku sumienia.

Zauważcie, że te dwa elementy się równoważą! I to jest ważne! Owszem, ufamy naszym ludzkim środkom zaradczym, ale nie absolutyzujemy ich. Oprócz organizacji ważne jest by znaleźć czas na modlitwę i post. I o tę łaskę też proszę dla Was, dla Wspólnot WŻCh w Polsce na zakończenie Waszego krajowego zgromadzenia. Amen

Tomasz Ortmann SJ


Spotkanie z o. Arturo Sosa SJ w Warszawie

15 maja o 19.00 w auli Collegium Bobolanum członkowie WŻCh oraz ruchów współpracujących z Jezuitami spotkali się Z Arturo Sosa SJ – asystentem Generalnym wspólnoty.

Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze i było okazją do wygłoszenia wielu przełomowych stwierdzeń z zakresu miejsca WŻCh w kościele, jego roli w realizowaniu misji kościoła. O. Sosa w krótkim wystąpieniu przekazał kilka myśli orientujących jego obecny pogląd na apostolstwo świeckich. Po pierwsze Misja kościoła nie należy do żadnej ze struktur kościelnych, zakonnych czy świeckich instytucji. To ta sama misja realizowana w różny sposób. Współpraca między wiernymi powinna zatem opierać się przede wszystkim na tej świadomości. Ruch świeckich taki jak WŻCh ze względu na swoją autonomię, posługiwanie się narzędziami rozeznawania ma wyłączne prawo określania miejsca swojej misji w oparciu o znaki czasu i poruszenia Ducha Świętego. „To co WŻCh może zrobić dla realizacji misji kościoła to starać się być coraz bardziej dojrzałą wspólnotą” – stwierdził o. Sosa.

Czytaj więcej…


Medytacja 18.05.2019

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu (18.05.2019 r.)

 1. Znak Krzyża Świętego.
 2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Amen.
 3. Wprowadzenie I: Tekst z Księgi Proroka Izajasza (Iz 66, 10; 12-14)
  „Radujcie się wraz z Jerozolimą,
  weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie!
  Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy,
  którzyście się nad nią smucili,
  Tak bowiem mówi Pan:
  «Oto Ja skieruję do niej
  pokój jak rzekę
  i chwałę narodów –
  jak strumień wezbrany.
  Ich niemowlęta będą noszone na rękach
  i na kolanach będą pieszczone.
  Jak kogo pociesza własna matka,
  tak Ja was pocieszać będę;
  w Jerozolimie doznacie pociechy».
  Na ten widok rozraduje się serce wasze,
  a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa.
  Ręka Pana da się poznać Jego sługom,
  a gniew – Jego nieprzyjaciołom.”

Obraz do modlitwy: wyobraź sobie spotkanie z Jezusem po długiej nieobecności … Zobacz radość Jego i swoją z tego spotkania.
(2 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy):
proszę Cię Panie o łaskę głębokiej radości z Twojej obecności w moim życiu.

 1. Punkta:
  Punkt 1 Radujcie się wraz z Jerozolimą,
  – zobacz co Ciebie cieszyło w ostatnim czasie? Co jest radością Twojego serca? Spotkane osoby? Wydarzenia? Nieoczekiwane sytuacje? Przyjdź do Pana Boga i opowiedz Mu o tym wszystkim. On bardzo chce cieszyć się Twoją radością.
  (6 minutowe rozmyślanie)Punkt 2: Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę …
  – wsłuchaj się w te słowa wypowiedziane przez Pana Boga do Ciebie i zobacz, czy w tej radości, której doświadczasz jest także Boży pokój czy tylko euforia i silne doznania emocjonalne? Zapytaj Boga, gdzie chce skierować swój pokój? Które sytuacje i wydarzenia Twojego życia potrzebują pokoju? Przedstaw je Panu Bogu.
  (6 minutowe rozmyślanie)Punkt 3: Ręka Pana da się poznać Jego sługom,
  – w jakich obszarach dostrzegasz działanie Pana Boga pośród Twojej codzienności? Czy masz świadomość, że wydarzenia, które Cię spotykają nie są tylko przypadkiem a działaniem Bożym? Zatrzymaj się na chwilę w tym momencie swojego życia, w którym teraz jesteś i spróbuj zobaczyć ślady obecności Pana Boga w Twoim życiu, Jego rękę…
  (6 minutowe rozmyślanie)
 2. Rozmowa końcowa:porozmawiaj z Jezusem jak z Przyjacielem.
  (3 min rozmyślanie)
 3. Ojcze nasz….
 4. Znak Krzyża św.

Opracowała Żaneta Dera z prewspólnoty Ignis


Na rekolekcje ignacjańskie…

05.04-07.04.2019 Modlitwa Jezusowa w praktyce Częstochowa
05.04-07.04.2019 Ignacjański weekend dla małżeństw „Grzech i pojednanie w małżeństwie” Gdynia
05.04-07.04.2019 Spotkania małżeńskie – rekolekcje dla małżeństw Kalisz
08.04-14.04.2019 Modlitwa Jezusowa z T. Mertonem Kalisz
09.04-14.04.2019 Fundament Czechowice
09.04-14.04.2019 Fundament Częstochowa
09.04-14.04.2019 Fundament Kalisz
09.04-14.04.2019 Fundament Zakopane
12.04-14.04.2019 Doświadczenie przełomu życia Gdynia
12.04-14.04.2019 Skupienie wielkopostne „Rzeczywistość pełna Boga” Warszawa Falenica
15.04-20.04.2019 SKB dla młodzieży (I i II st.) Kalisz
24.04-28.04.2019 Modlitwa Jezusowa Kalisz
27.04-05.05.2019 I,II,IV, S- Duch Święty Ożywiciel. O przemieniającej mocy Ducha. Czechowice
27.04-05.05.2019 I,II,IV, Synteza: „Droga Mojżesza” Częstochowa
27.04-05.05.2019 I, II, z ind. prowadzeniem Gdynia
27.04-05.05.2019 Rewizja życia (w duchu II T) Jastrzębia Góra
27.04-05.05.2019 I, II, III, IV, T – ĆD z bibliodramą. „Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia”. Iz 12,3 Zakopane

30.04-05.05.2019 Fundament Warszawa Falenica
30.04-05.05.2019 Fundament Kalisz
30.04-05.05.2019 SKB dla młodzieży (I i II st.) Płock
07.05-15.05.2019 I, II, III, IV, Synteza Warszawa Falenica
07.05-15.05.2019 Ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym Warszawa Falenica
10.05-12.05.2019 Kurs dla narzeczonych Czechowice
11.05-19.05.2019 I, II, IV, Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz
14.05-19.05.2019 Fundament, Fundament Plus, Modlitwa prostoty Częstochowa
17.05-19.05.2019 Rekolekcje małżeńskie typu Marriage Encounter Czechowice
18.05-26.05.2019 I, III, IV Gdynia
21.05-26.05.2019 Fundament Czechowice
24.05-26.05.2019 „Czystość serca i ciała. Rady ewangeliczne. Nie tylko dla osób zakonnych” Częstochowa

24.05-26.05.2019 Bariery i kompetencje w komunikacji Kalisz
27.05-02.06.2019 Warsztaty ikonopisania 2. stopnia Kalisz
27.05-02.06.2019 Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz
28.05-02.06.2019 Fundament Gdynia
28.05-02.06.2019 Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJ Zakopane
31.05-02.06.2019 Kwadrans miłości, czyli Modlitwa rachunku sumienia (o. Seweryn Wąsik SJ) Czechowice

04.06-09.06.2019 Fundament Zakopane
14.06-16.06.2019 Skupienia dla Katechetów Czechowice
14.06-16.06.2019 Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla narzeczonych Gdynia
15.06-23.06.2019 I, II, IV, T – Kim jesteś, Duchu Święty? Zakopane
18.06-23.06.2019 Mindfulness z Modlitwą Jezusową Warszawa Falenica
23.06-28.06.2019 SKB dla młodzieży (I i II st.) Pobiedziska
24.06-28.06.2019 SKB dla młodzieży (I st.) Czechowice
24.06-27.06.2019 Szkoła Kontaktu z Bogiem Czechowice
25.06-30.06.2019 Fundament Warszawa Falenica
25.06-30.06.2019 Fundament Plus Warszawa Falenica
25.06-30.06.2019 Fundament Zakopane
29.06-07.07.2019 I,II,III,IV,S – Jak rozeznawać poruszenia duchowe? Czechowice
29.06-07.07.2019 I,II,III,IV, Synteza z prowadzeniem indywidualnym Częstochowa
29.06-07.07.2019 II, IV Gdynia