Newsletter WŻCh w Polsce – luty / marzec 2018

30 marca 2018

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Wielkanoc
 • jest Żywy- na zawsze!
 • Jubileusz w Białymstoku – zaproszenie
 • Seminarium – Jak owocnie rozeznawać działanie Boga
 • Jak owocnie rozeznawać działanie Boga w życiu osobistym i społecznym?
 • Zaproszenie
 • European Migration Network Meeting Report
 • Grupa Migracje
 • List otwarty Europejskiej Sieci ds Migracji
 • Spotkanie Europejskiej Sieci Apostolskiej do spraw Migracji
 • Spotkanie w Lille
 • Medytacja 3.03.2018
 • Na rekolekcje ignacjańskie lub skupienie…

Nasza wiara rodzi się w wielkanocny poranek: Jezus żyje! To doświadczenie jest istotą chrześcijańskiego orędzia.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 1 kwietnia 2018

Wielkanoc jest Żywy – na zawsze!

Niekiedy z wątpiącym sercem, rozczarowani zakończeniem życiowej przygody z Mistrzem z Nazaretu poza murami Jero­zolimy, przepełnieni cierpieniem umysłu i serca zdążamy do miejsca, w którym mamy nadzieję uzyskać pocieszenie…

Nie wierzymy Pismom, gdyż błędnie je odczytujemy. Zamykamy Chrystusa w przedmiocie ciała złożonego do grobu. Fakt zmartwychwstania traktujemy jako historię, która być może się wydarzyła, ale jest daleka od nas – jakby obca…

Czytaj więcej…


Jubileusz w Białymstoku – zaproszenie

Drodzy członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce!
Kochani Przyjaciele w Panu!

Zapraszamy Was do włączenia się w centralne obchody 35 rocznicy powstania Białos­toc­­kiej WŻCH. Planujemy wspólne świętowanie, na które złożą się modlitwa, rekreacja, moż­li­wość poznania się lepiej i poznania piękna naszego regionu.

Zarezerwujcie sobie czas na wyjazd na Podlasie, w dniach 27-29 lipca 2018 roku, do Białegostoku.

Czytaj więcej…


Seminarium – Jak owocnie rozeznawać działanie Boga w życiu osobistym i społecznym?

Wakacyjne Seminarium dla liderów WŻCh i innych ruchów
Otwock, 5-8 lipca 2018

Seminarium będzie poświęcone wprowadzeniu w pogłębione doświadczenie rozeznawania działania Boga w życiu osobistym, małżeńskim, wspólnotowym oraz społecznym.

Seminarium jest odpowiedzią na wezwanie Ojca św. Franciszka, abyśmy podjęli pogłębiony wysiłek rozeznawania: trzeba nam rozeznawać między różnymi głosami, który z nich jest głosem Pana, który jest Jego głosem prowadzącym nas do Zmartwychwstania, do Życia; to głos, który ratuje nas przed wpadnięciem w «kulturę śmierci». Potrzebujemy «czytać od środka» to, o co Pan nas prosi, aby żyć w miłości i być kontynuatorami tej Jego misji miłości. Módlmy się wspólnie, aby cały Kościół rozpoznał pilną konieczność formacji do rozeznawania duchowego, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i wspólnotowej.


Zaproszenie

‘Byłem obcy i przyjęliście mnie’ (Mt 25:35)

Przyjąć – Towarzyszyć – Rozeznawać – Integrować

Spotkanie Otwarte WŻCh na temat Migracji i Uchodźstwa
21 kwietnia 2018, godzina 10.30 – 15.00
Jezuickie Centrum Społeczne ‘W Akcji’ w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie otwarte, podczas którego podejmiemy temat migracji i uchodźstwa, ściśle związany z jednym z priorytetowych obszarów apostolskich WŻCh, jakim jest globalizacja i ubóstwo.

Zastanowimy się wspólnie, jaka jest nasza odpowiedź na rzeczywistość związaną z migracjami i uchodźstwem, a także nad tym, co w praktyce oznacza dla nas przyjęcie, towarzyszenie, rozeznanie sytuacji oraz integracja migrantów i uchodźców. Będzie też czas na dzielenie się własnym doświadczeniem oraz poznanie bliżej działań i osób związanych z Jezuickim Centrum Społecznym ‘W Akcji’.

Czytaj więcej…


European Migration Network Meeting Report

Report from European Migration Network Meeting in Barcelona April 8-9 2017


Grupa Migracje

WŻCh Polska włączyła się w Europejską Sieć Apostolską ds Migracji podczas spotkania, które odbyło się 7-8 kwietnia 2017 r. w Barcelonie, gdzie reprezentowała nas Katarzyna Artemiuk. Bezpośrednio po spotkaniu w Barcelonie została zainicjowana w polskiej WŻCh Grupa Migracje, w której skład wchodzą osoby zaangażowane we współpracę z Jezuickim Centrum Społecznym ‘W Akcji’ w Warszawie.

W Grupie Migracje wspólnie poszukujemy odpowiedzi na rzeczywistość migracji i uchodźstwa w duchu ignacjańskiego wezwania Papieża Franciszka: ‘Przyjąć – Towarzyszyć – Rozeznawać – Integrować’. Dlatego też chcemy coraz głebiej poznawać sytuację migrantów i uchodźców oraz stwarzać możliwości rozmowy i spotkania z osobami, które na różne sposoby dotykają tej rzeczywistości.

Kierunek naszych działań określają obszary i cele rozeznane przez Europejską Sieć Apostolską ds Migracji na najbliższe dwa lata:

Uwrażliwianie na problem migracji i pogłębianie wiedzy o życiu uchodźców i migrantów

Cel: przybliżanie informacji, udostępnianie materiałów

Promowanie i wspieranie procesów rozeznawania dotyczącego naszej odpowiedzi na rzeczywistość migrantów i uchodźców we wspólnotach narodowych.

Cel: zachęcanie wspólnot narodowych do rozeznawania tego obszaru apostolskiego, który przez wspólnotę światową został uznany za jeden z priorytetów w ramach obszaru globalizacji i ubóstwa

Rozwijanie projektów – pomoc w podejmowaniu działań na rzecz migrantów i uchodźców

Cel: udzielanie konkretnej odpowiedzi na wezwanie do zaangażowania w misję na rzecz migrantów i uchodźców

Grupa Migracje jest grupą otwartą, więc zapraszamy do jej współtworzenia wszystkich zainteresowanych tym tematem, zarówno osoby, które już angażują się w dzieła związane z migracjami i uchodźstwem jak i osoby, które do tej pory nie podejmowały tego rodzaju działań. Chcemy, aby ta grupa była naszą wspólną przestrzenią do wymiany doświadczeń, rozmowy i modlitwy.


List otwarty Europejskiej Sieci ds Migracji

List otwarty Europejskiej Sieci Apostolskiej do spraw Migracji w sprawie polityki migracyjnej. (2015)


Spotkanie Europejskiej Sieci Apostolskiej do spraw Migracji

„Im głębiej żyjemy naszą wiarą w Jezusa, tym głębsze będzie nasze pragnienie łączności ze wszystkimi mężczyznami i kobietami, wykraczające poza małą wspólnotę, po to, by dosięgnąć „wszystkich ludzi dobrej woli” – tak jak Trójca uczyniła to w Chrystusie”

(Charyzmat WŻCh, punkt 155)

Zainspirowani naszym charyzmatem i poczuciem wspólnej misji spotkaliśmy się w weekend 7-8 kwietnia 2017 w Barcelonie, aby przyjrzeć się bliżej naszym zaangażowaniom pośród migrantów i uchodźców. Na spotkanie przybyło 16 osób posłanych przez wspólnoty z 10 krajów Europy: Francji, Hiszpanii, Austrii, Niemiec, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Włoch, Malty, Szwecji i Polski. Była też wśród nas Claudine Drochon, która reprezentowała Euro Team.

Czytaj więcej…


Spotkanie w Lille

Na kilka miesięcy przed Zgromadzeniem Światowym, wspólnota francuska w Lille-Hautmont gościła spotkanie prezydentów, eurolinków i asystentów europejskich Wspólnot Życia Chrześcijańskiego. Celem spotkania było spojrzenie na naszą wspólnotę w świetle nauczania papieża Franciszka i zobaczenie, co wspólnoty Europejskie mają do zaoferowania Kościołowi, Światowej Wspólnocie WŻCh oraz sobie wzajemnie.

Nauczanie papieża Franciszka przybliżył nam o. Giuseppe Riggio SJ. Wiodącym symbolem spotkania stał się

Czytaj więcej…


Medytacja 3.03.2018

Medytacja ignacjańska w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu (3.03.2018)

Pocieszenie konkretne

 1. Znak Krzyża św.
 2. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
 3. Wprowadzenie I (2Kor 1, 8-11)

Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o ucisku doznanym przez nas
w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam ujść z życiem. Lecz właśnie w samych sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to ocalił nas tylekroć od śmierci i [nadal] będzie ocalał. Tak, mamy nadzieję, że nadal będzie nas ratował przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony.

 1. Obraz do modlitwy: raz jeszcze powrócę w wyobraźni do jakiegoś miejsca, które lubię, z którym mam dobre wspomnienia i zaproszę tam Boga.

(1-minutowe rozmyślanie)

 1. Wprowadzenie II (Prośba o owoc modlitwy): poproszę o serce uważne na Boga, który chce mnie pocieszać.
 2. Punkta:

Punkt 1: ,, Byliśmy doświadczani

Paweł mówi o swoich trudnych doświadczeniach i także pojawiającym się zwątpieniu, czy zachowa swoje życie. W takiej sytuacji nie ufał sobie samemu, lecz Bogu. Gdyż ufność tylko sobie samemu prowadzi do śmierci.

Spróbuj opowiedzieć Bogu o swoich trudnych doświadczeniach, kiedy coś ważnego
z Twojego życia wymykało Ci się z rąk – jakaś relacja, plany, rzeczy materialne, zdrowie. Zobacz, na ile ufałeś sobie samemu, a czy próbowałeś zaufać w takich zmaganiach Bogu?

(9-minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Dar dla wielu w nas złożony”

Paweł jest świadomy daru, który otrzymał od Boga i który nie jest tylko dla niego, lecz ma on służyć innym i prowadzić ich do dziękczynienia Bogu. Wiemy, że wielu pierwszych chrześcijan dziękowało Bogu za Pawła, za jego wiarę.

Spróbuj zobaczyć i nazwać konkretnie dary w Tobie złożone, z których już korzystałeś, czy też może dopiero będziesz korzystać. Mamy tendencję, aby postrzegać bardziej swoje braki, a spróbuj skupić się tym razem darami, nazwij je konkretnie.

Uciesz się teraz tymi darami i niech one prowadzą Ciebie do dziękczynienia Bogu. Spróbuj zobaczyć różne konkretne dary jako pocieszenie dane Tobie od Boga. Zobacz sytuacje, kiedy Bóg Ciebie przez nie pocieszał.

(9-minutowe rozmyślanie)

7. Rozmowa końcowa: porozmawiam z Bogiem, jak przyjaciel z przyjacielem. Podziękuję Bogu za Jego hojność.

(3-minutowe rozmyślanie)

8. Ojcze nasz…

9. Znak Krzyża św.

Autor: Zbigniew Leczkowski SJ

/rozważanie z rekolekcji w życiu codziennym 2018/


Na rekolekcje ignacjańskie lub skupienie…

 • Fundament Kalisz 01.05 – 06.05.2018
 • I, II, III, IV, ĆD indywidualne Zakopane 05.05 – 13.05.2018
 • Fundament Gdynia 08.05 – 13.05.2018
 • Rekolekcje dla narzeczonych Czechowice 11.05 – 13.05.2018
 • Rekolekcje dla małżeństw Kalisz 11.05 – 13.05.2018
 • Fundament Czechowice 15.05 – 20.05.2018
 • Fundament Częstochowa 15.05 – 20.05.2018
 • Szły za Miriam w pląsach Warszawa Falenica 18.05 – 20.05.2018
 • Od bezsilności do świętości, czyli o wychodzeniu z kryzysu Kalisz 18.05 – 20.05.2018
 • Sesja połączona z wypoczynkiem – o. T. Hajduk SJ Zakopane 18.05 – 24.05.2018
 • Modlitwa Jezusowa z indywidualnym prowadzeniem Kalisz 21.05 – 27.05.2018
 • Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz 21.05 – 27.05.2018
 • Jak odkrywać duchowe skarby Kościoła? Częstochowa 25.05 – 27.05.2018
 • I, II, III, IV, S – Mojżesz i … my. Czechowice 26.05 – 03.06.2018
 • Z indywidualnym prowadzeniem Kalisz 26.05 – 03.06.2018
 • Kurs ikonopisania 1. stopnia Kalisz 28.05 – 03.06.2018
 • Wędrowanie z Bogiem – o. E. Czaja SJ Zakopane 29.05 – 03.06.2018
 • Modlitwa Jezusowa Warszawa Falenica 30.05 – 03.06.2018