Newsletter WŻCh w Polsce – wrzesień 2017

30 września 2017

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • 21 października – Forum Wspólnot Lokalnych w Warszawie
 • Rozpoczęcie Roku Formacyjnego i Przymierza w chicagowskiej WŻCh
 • Pielgrzymka rowerowa WŻCh do Krzeszowa
 • Międzynarodowe spotkanie nt. rodziny w Hiszpanii
 • Tak było na seminarium w Otwocku
 • Ignacy o Wspólnocie w Poznaniu
 • Zwołanie Zgromadzenia – Buenos Aires 2018
 • Medytacja 16.09.2017
 • Na rekolekcje Ignacjańskie…

Im więcej miejsca zajmuje Jezus w centrum naszego życia, tym bardziej pozwala nam odejść od siebie samych i przybliżyć się do innych.
— Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 17 września 2017

21 października – Forum Wspólnot Lokalnych w Warszawie

Drodzy Odpowiedzialni za Wspólnoty (Środowiska) Lokalne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce!

Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu Rady Wykonawczej na kolejne Forum Wspólnot Lokalnych, które odbędzie się 21 października 2017 r. w domu duszpasterskim Jezuitów przy ul. Narbutta (podpowiem: tam, gdzie ostatnio). Chcemy, by przyjechali wszyscy, którzy troszczą się o nasze Środowiska Lokalne – świeccy i jezuici. Gdyby zaistniały przeszkody, przyślijcie, proszę, delegata, aby wszystkie ośrodki były reprezentowane.

Tym razem przedmiotem naszej refleksji i wymiany będzie:

 • włączanie Innych do współpracy w realizacji projektów apostolskich oraz
 • dostrzeżenie aktualnych wyzwań społecznych w Polsce 2017.

Przemyślcie, proszę, obie kwestie. Do tej pierwszej postawione jest konkretne pytanie, na które odpowiedź prosimy przygotować w formie wypowiedzi ustnej oraz pisemnej.

Prosimy o przesłanie do Sekretariatu potwierdzenie obecności do 13 października br.
życzę spoglądania na siebie i świat z perspektywy Trójcy Świętej

Boguslaw Spurgjasz


Rozpoczęcie Roku Formacyjnego i Przymierza w chicagowskiej WŻCh

W niedzielę, 10 września 2017 odbyła się u ojców jezuitów na Avers uroczysta Msza św. na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, sprawowana przez o. Tomasza Oleniacza i o. Jerzego Mordarskiego. Dzień ten był również wyjątkowym dniem dla naszej Wspólnoty, ponieważ trzy osoby odnowiły oraz pięć zawarło po raz pierwszy Przymierze Czasowe. Odnawiali Przymierze Czasowe: Barbara Burzyńska, Marta Koczwara, Aneta Kumięga. Po raz pierwszy zawarli Przymierze Czasowe: Jarosław Buranicz, Katarzyna Burzyńska, Mariola Burzyńska, Anna Englert i Sylwester Kryszyłowicz. Po zawarciu Przymierza, osoby składające je po raz pierwszy podpisały certyfikaty oraz otrzymały pamiątki – ręcznie malowane ikony Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus.

Gościem specjalnym uroczystości był przybyły z Portland, Oregon, były Prezydent Narodowej CLC-USA, Edward Plocha. Przyjechał on do nas, aby wziąć udział w ceremonii zawarcia Przymierza jak również, aby oficjalnie przywitać nas jako Polish Christian Life Community PCLC-USA. Wspólnota nasza została oficjalnie przyłączona do amerykańskich struktur w dniu 27 czerwca 2017.

Na naszej uroczystości były obecne cztery kobiety z koreańskiej CLC z Chicago: Joanna Lee, Koordynator Lokalny, Paulina Kim, Maria Han, Lucy Kim. Goście nasi zrobili nam miłą niespodziankę obdarowując każdą osobę zarówno odnawiającą jak i po raz pierwszy podejmującą przymierze prezentem – ręcznie wykonaną bransoletką/przypinką ze świeżych kwiatów róży. Był to piękny gest ze strony Wspólnoty koreańskiej.

Po adoracji udaliśmy się do ogrodu ojców jezuitów na wspólnotowy piknik. Stoły były obficie zaopatrzone w przysmaki grillowe, sałatki, zakąski, owoce i ciasta. Kolejny rok został oficjalnie rozpoczęty „Ad Maiorem Dei Gloriam” „na większą chwałę Bożą”. (MK)


Pielgrzymka rowerowa WŻCh do Krzeszowa

Czasem dobrze wybrać się w drogę, powieźć swoje sprawy rowerem i powierzyć Bogu, zobaczyć piękno świata i spędzić czas w gronie przyjaciół. Tak było na rowerowej pielgrzymce naszej Wspólnoty do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Relacja do zobaczeniu tu


Międzynarodowe spotkanie nt. rodziny w Hiszpanii

International Family Encounter w El Escorial koło Madrytu w sprzyjających okolicznościach przyrody słuchaliśmy o tym jak wiele ignacjańskiej dynamiki jest w Amoris Laetitia. Dziś jest czas przeglądania się wyzwaniom, które stoją przed wspólnotami chrześcijańskimi wobec rodziny i jej sytuacji we współczesnym świecie. Ważne są odwieczne zasady, to co możemy jako WŻCh to czytać je w dynamice rozeznawania w sytuacji konkretnej osoby, konkretnej rodziny w zmieniającej się rzeczywistości.


Tak było na seminarium w Otwocku

Lipcowe seminarium letnie AD 2017 było szczególne – kończyło ono bowiem dwuletnią szkołę dla animatorów, a jednocześnie stało się okazją dla uczczenia jubileuszu 50-lecia uchwalenia nowych Zasad Ogólnych Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego i tym samym odnowy naszego ruchu. Zapraszamy do obejrzenia filmowego wspomnienia z tego spotkania. https://youtu.be/Vp_fILLrJsM


Ignacy o Wspólnocie w Poznaniu

50-lecie odnowy naszego ruchu było okazją do prezentacji czym zajmują się Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w różnych ośrodkach. Zaangażowania wspólnoty w Poznaniu przedstawił sam św. Ignacy Loyola.

https://youtu.be/4beUW2skR7o


Zwołanie Zgromadzenia – Buenos Aires 2018

Prezydent światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, Mauricio López Oropeza, w swoim czwartym liście do Wspólnoty, zwołał na 22-31 lipca 2018 r. Zgromadzenie Ogólne. Miejscem Zgromadzenia będzie Buenos Aires – rodzime miasto papieża Franciszka. Tematem przewodnim tego spotkania będzie hasło: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego darem dla Kościoła i świata. Tym samym rozpoczynamy okres przygotowania do Zgromadzenia i polecamy załączony list Prezydenta Waszej lekturze.

IV List Prezydenta (pdf)


Medytacja 16.09.2017

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu

„Wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli” (16.09.2017)

 1. Znak Krzyża Świętego.
 2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
 3. Wprowadzenie I: fragment psalmu 103 (Ps 103,1-4.9-12).

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko co, jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie Twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Wyobrażenie miejsca: wyobrażę sobie miejsce (ogród, łąkę, leśną polanę, górski szczyt, …) skąpane w promieniach słońca, pełne odgłosów ptaków, szmeru potoku, …, pełne zapachu siana, kwiatów, owoców, …, miejsce pełne szczęścia, pokoju, radości i obecności Pana.

(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II: Prośmy Pana Boga o łaskę wdzięczności za wszystko, czym Bóg nas obdarza.

 1. Rozmyślanie

Punkt 1: Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan nieustanie obdarza nas swoimi dobrami – wielkimi i drobnymi z naszego punktu widzenia, nieustannie daje i podtrzymuje nasze życie fizyczne i duchowe. Wszystko, co mamy, pochodzi od Niego.

Czy umiem dostrzegać i dziękować za obfitość darów, z których korzystam? Ile czasu poświęcam na dziękczynienie za swoje życie, za bliskich, za stworzenie, za codzienność, za …?

Zatrzymam się teraz i popatrzę na kończący się dzień, tydzień, kolejny etap mojego życia. Spróbuję zobaczyć to wszystko, co otrzymuję od Pana, i podziękuję Mu. A może są rzeczy, sprawy, wydarzenia, których nie chciałem, które były dla mnie ciężarem, za które nie chcę – nie potrafię dziękować? Poproszę Ducha Św., aby pozwolił mi zobaczyć ich sens.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.

Cała historia zbawienia pokazuje, że Bóg stawia miłosierdzie przed sprawiedliwością. Wygnaniu z raju towarzyszyła obietnica zbawienia, a na prośbę Mojżesza Bóg odpuścił winy ludowi, który wyprowadził z Egiptu, wysłał Jonasza, aby ocalić Niniwę. Ostatecznie, pomimo licznych grzechów narodu wybranego, Bóg spełnia swoją obietnicę i daje Swojego Syna na okup za grzechy całego świata.

Jaka jest historia mojego życia? Czy żyłbym, gdyby Bóg odpłacał mi według moich grzechów? Przeproszę Go dzisiaj szczególnie za brak mojej wdzięczności i obojętność na Jego miłość.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Nieograniczona, nie do pojęcia i nie do wyczerpania jest łaska Pana. Jego miłość czeka, aż człowiek będzie zdolny do jej przyjęcia, aż otworzy swoje serce, przestanie ufać fałszywym bogom i za wszelką cenę szukać szczęścia na własną rękę.

Jak doświadczam w swoim życiu łaski Pana? Jak Bóg przemienia moje serce, gdy mu zaufam i staram się żyć zgodnie z Jego wolą?

(6 minutowe rozmyślanie)

 1. Rozmowa końcowa (kolokwium) – Na koniec porozmawiam z Jezusem o tym, co mnie poruszyło w czasie rozmyślania.

(3 minutowe rozmyślanie)

 1. Modlitwa „Ojcze nasz…”
 2. Znak Krzyża Świętego.

(Autorka rozważania: Elżbieta Wierszyło)


Na rekolekcje Ignacjańskie…

 • 37. Kurs Duchowości Ignacjańskiej Częstochowa 03.11 – 05.11.2017
 • I, II, III, S – klasyczna (A. Hajduk SJ) Czechowice 04.11 – 12.11.2017
 • I, II, z indywidualnym. prowadzeniem Gdynia 04.11 – 12.11.2017
 • I, II, S – W dynamice modlitwy serca Kalisz 04.11 – 12.11.2017
 • I, II, IV, S – Aby radość wasza była pełna Zakopane 04.11 – 12.11.2017
 • Fundament Częstochowa 07.11 – 12.11.2017
 • Fundament Plus Częstochowa 07.11 – 12.11.2017
 • Rekolekcje kapłańskie- Bóg mojej nadziei Kalisz 13.11 – 16.11.2017
 • Rekolekcje kapłańskie Falenica 13.11 – 16.11.2017
 • Rekolekcje kapłańskie-Bóg mojej nadziei Kalisz 13.11 – 16.11.2017
 • Fundament Zakopane 14.11 – 19.11.2017
 • Rekolekcje kapłańskie (T. Hajduk SJ) Częstochowa 14.11 – 17.11.2017
 • Duchowość kobiety Gdynia 17.11 – 19.11.2017
 • Modlitwa Jezusowa – skupienie weekendowe Kalisz 17.11 – 19.11.2017
 • I, II, III, IV, S – Znajdować Boga we wszystkim (Jan Mazur SJ) Częstochowa 18.11 – 26.11.2017
 • Rekolekcje kapłańskie (J. Kołacz SJ) Czechowice 19.11 – 22.11.2017
 • Rekolekcje dla seniorów Falenica 20.11 – 24.11.2017
 • Modlitwa Jezusowa z Tomaszem Mertonem Kalisz 20.11 – 26.11.2017
 • Fundament Kalisz 21.11 – 26.11.2017
 • Poznanie i akceptacja siebie Gdynia 22.11 – 26.11.2017
 • Jak zmagać się z demonem smutku, gniewu i acedii. Na podstawie Ewagriusza z Pontu i innych ojców pustyni Zakopane 24.11 – 26.11.2017
 • Rekolekcje dla narzeczonych Czechowice 24.11 – 25.11.2017
 • I, II, III, IV Sucha 25.11 – 03.12.2017
 • Rekolekcje kapłańskie Zakopane 27.11 – 30.11.2017
 • Fundament Czechowice 28.11 – 03.12.2017