Newsletter WŻCh w Polsce – kwiecień 2015

30 kwietnia 2015

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca

 • Zgromadzenie Krajowe coraz bliżej – zakończyła się rejestracja kandydatów
 • Rekolekcje w Życiu Codziennym w Toruniu
 • Ćwiczenia duchowe w Oak Forest – korespondencja od WŻCh z Chicago
 • Jeszcze o niemieckiej WŻCh
 • Jak budować wspólnotę apostolską? Seminarium
 • Pożegnaliśmy Irenę Sosińską – członkinię WŻCh ze wspólnoty „Rodzina” w Łodzi
 • Spotkanie dla małżeństw
 • Audycje w Radio Warszawa

Zgromadzenie Krajowe coraz bliżej – zakończyła się rejestracja kandydatów

Biegnie czas i zamykają się ostatnie terminy przed rozpoczęciem Zgromadzenia Krajowego w Porszewicach. W tym miesiącu najważniejsze było zamknięcie listy kandydatów do Rady Wykonawczej i Komisji Rewizyjnej. W sumie zgodziło się kandydować kilkunastu kandydatów.

30 kwietnia zakończył się także czas na zgłaszanie uwag do funkcjonowania naszej wspólnoty. Za wszystkie refleksje dziękujemy. W maju przypadają także terminy zakończenia zgłaszania delegatów na ZK (10 maja) i rozesłania materiałów które posłużą do przygotowania się do Zgromadzenia (18 maja.)


Rekolekcje w Życiu Codziennym w Toruniu

Toruńska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego została zaproszona do współpracy przy rekolekcjach w życiu przez Superiora O.O. Jezuitów a zarazem naszego obecnego asystenta Wspólnoty Lokalnej – Ojca Zbigniewa Leczkowskiego. Część osób wzięła udział w cyklu przygotowującym do towarzyszenia duchowego, które prowadził Ojciec Superior, część pomagała przy tzw. grupach dzielenia. Wszyscy członkowie obmadlali to dzieło – zarówno Ojców Jezuitów, rekolektantów, jak i osoby towarzyszące w rozmowach indywidualnych oraz prowadzących grupy dzielenia.

Rekolekcje skierowane były do środowiska uniwersyteckiego (wykładowców, doktorantów oraz studentów), zgłosiło się ponad 70 osób. Rekolekcje trwały cztery tygodnie, podczas których uczestnicy otrzymywali materiały do codziennych medytacji na cotygodniowych konferencjach. To dzieło pokazało wielką hojność serca i starania ludzi po obu stronach – aby pozwolić się SPOTKAĆ BOGU z człowiekiem. Radość i trud tych dni złożyliśmy na ołtarzu podczas dziękczynnej Mszy świętej, która przypadła w dniu podwójnego święta – Zwiastowania Pańskiego oraz święta WŻCH na całym świecie (25.03.2015).

Tuż przed Mszą nasz obecny animator lokalny Grzegorz Gabor przybliżył istotne informacje na temat WŻCh. Natomiast po Mszy nasza lokalna wspólnota zaprosiła wszystkich na AGAPĘ, do której przygotowaniami kierował nasz koordynator lokalny – Wojtek Koczorowski (sam także włączając się ze swoimi specjalnościami kulinarnego pasjonata…). I uczestnictwo, i wszelka pomoc wokół dzieła rekolekcji po raz kolejny pokazała działanie Ducha św. prowadzącego ku jedności ludzi a przede wszystkim, aby mogła okazać się większa Chwała Boża i by coraz bardziej była odczuwana obecność Boga w naszej codzienności.


Ćwiczenia duchowe w Oak Forest – korespondencja od WŻCh z Chicago

W dniach 18-26 kwietnia 2015, członkowie WŻCh uczestniczyli w 8-dniowych rekolekcjach ignacjańskich w domu rekolekcyjnym u Sióstr Benedyktynek w Oak Forest. W rekolekcjach I, II tygodnia uczestniczyło 10 osób. Całość rekolekcji prowadził Jerzy Mordarski SJ. W programie dnia były: dwa wprowadzenia do medytacji/kontemplacji, 4 medytacje/kontemplacje (w tym jedna w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem), wspólna Msza św., konferencja, rozmowa z kierownikiem duchowym oraz ignacjański rachunek sumienia na zakończenie każdego dnia. Uczestnikom rekolekcji towarzyszył klimat całkowitego milczenia i skupienia, smaczne posiłki przygotowywane przez Siostry oraz modlitwa Wspólnoty o owocne przeżycie Ćwiczeń. (JM)

„Tyle mego cierpienia, żeby ujrzeć łaskę zbawienia” (świadectwo)

Moja osobista historia wyzwolenia rozpoczęła się cztery lata temu, kiedy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Pewnego trudnego dla mnie wieczoru powierzyłem się Jezusowi w ciemnościach mojego pokoju tuląc krzyż do piersi, głęboko i gorzko płacząc. Pchnęła mnie do tego samotność, zagubienie, tęsknota do mojej rodziny i Ojczyzny. Pan Bóg odpowiedział na moją modlitwę i postawił na mojej drodze „Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego”, w której spotkałem ludzi tak innych ode mnie a zarazem tak bliskich i życzliwych. Kiedy przychodziły w moim życiu trudne dni przyjaciele z tej Wspólnoty udzielali mi pomocy i wsparcia duchowego. Wśród Was są ludzie, którzy pomogli mi w dojściu do mojego nawrócenia, nawet o tym nie wiedząc. Dziś mogę stwierdzić, że te wszystkie osoby jakie spotkałem postawił na mojej drodze wiary Pan Bóg. To dzięki Wam dziś wiem, że samowystarczalność mija się z celem istnienia człowieka co potwierdziły mi również przeżyte rekolekcje ignacjańskie (Ćwiczenia duchowe).

Na rekolekcje dostałem zaproszenie od samego Boga. Początek rekolekcji przeżywałem bardzo owocnie, obfitował w doświadczenie Bożej miłości i pocieszenie duchowe, lecz w połowie Ćwiczeń pojawiły się trudności, chęć ucieczki, lęk i niepokój. Moje odczucia spowodowane były tematem rekolekcji jakim był „grzech” jak również przygotowaniem się do spowiedzi generalnej z całego mojego życia. Dziś wiem, że ten niepokój pochodził od złego ducha, który nie chciał mojego wyzwolenia. Pomimo zmagań wewnętrznych i duchowej walki, przystąpiłem do spowiedzi świętej, do której przygotowywałem się przez trzy dni. O tym, że święty Ignacy Loyola przygotowywał się do spowiedzi z całego życia również trzy dni dowiedziałem się po rekolekcjach i bardzo dotknęło to mojego serca.

Na modlitwie rozważałem istotę grzechu i jakie poważne konsekwencje spotykają człowieka trwającego w ciemności. Zapragnąłem otworzyć się na łaskę Boga całym sercem jak tylko potrafiłem. Pozwoliłem Jezusowi wejść w najciemniejsze zakamarki mojej duszy, aby wszystko rozproszył swym światłem! Jezus stał się moją światłością już na zawsze. „Oto stoję u drzwi i kołaczę: Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego…” (Ap 3, 20). Mogę z radością wyznać, że odnalazłem Boga i Jego nieskończoną miłość. Te rekolekcje zmieniły całe moje dotychczasowe życie. Nigdy dotąd nie doświadczyłem tak wielkiej i namacalnej łaski. W tym miejscu w ciszy i skupieniu odnalazłem mojego osobistego Zbawiciela.

Podczas Ćwiczeń duchowych uczyłem się systematyczności i wierności, aby nieustannie walczyć, pokładać ufność w Bogu i modlitwie. Odkryłem Pismo Święte księgę, w której zapisane jest moje życie słowo po słowie, zdanie po zdaniu, rozdział po rozdziale. „Alejką świętych” pozwoliłem sobie nazwać drogę powrotną, która kończy się skrzyżowaniem i są dwie możliwości, można skręcić w prawo lub w lewo. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas rekolekcji, które odegrały kluczową rolę w moim życiu duchowym. (Fabian) pełny tekst tutaj


Jeszcze o niemieckiej WŻCh

Logo niemieckiej WŻCh jest zbudowane o prosta acz istotną symbolikę. Przyjrzyjmy się jej:

Krzyż – symbol nadziei, ponieważ z krzyża bierze początek nowe życie, płynąc jak strumień ku wszystkim ludziom.
Spirala – symbol naszej podróży przez życie, podążającej za Jezusem w służbie w świecie.
Krąg różnorodnych kamieni – symbol wspólnoty, która gromadzi się wokół środka i świeci na zewnątrz.


Jak budować wspólnotę apostolską? Seminarium

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, kandydatów i sympatyków naszej wspólnoty na Letnie Seminarium WŻCh

Jak budować wspólnotę apostolską? 16-19 lipca, Otwock
Seminarium będzie poświęcone tematowi tworzenia wspólnoty apostolskiej opartej na doświadczeniu wspólnotowości wynikającej z duchowości ignacjańskiej. Będzie to okazja do głębszego odczytania specyfiki życia wspólnotowego w WŻCh. Omówimy ignacjański model wspólnoty oraz organizacji życia społeczności.

Animowanie wspólnoty polega na towarzyszeniu. O wadze tej posługi przypomina nam Ojciec św. Franciszek. Podczas seminarium będziemy mówić o tym na czym polega posługa towarzyszenia ludziom w ich rozwoju duchowym. Towarzyszenia zarówno indywidualnym osobom, małżeństwom/rodzinom, jak również wspólnocie.

Seminarium prowadzi o. Adam Schulz SJ wraz z zespołem: E. Gleba, J. Toczko oraz M. Trochimczuk. Koszt uczestnictwa to 265 zł.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 czerwca 2015, mailowo na adres Sekretariatu: [email protected]

Adres domu rekolekcyjnego:
Księża Pallotyni
ul. Żeromskiego 6
05-400 Otwock
tel.: 22 779 29 92


Pożegnaliśmy Irenę Sosińską – członkinię WŻCh ze wspólnoty „Rodzina” w Łodzi

Czy pamiętacie Spotkanie dla animatorów WŻCh w Rogowie w 2010 roku? Wtedy wspólnota „Rodzina” obchodziła swoje 25-lecie istnienia. Dzisiaj odeszła do Pana Irena, która już tamtej strony życia, widząc rzeczy w pełni takimi jakie są, wyprasza dla nas łaski i wstawia się za nami. Poniżej prezentujemy krótki biogram o jej ziemskim życiu, które szło w kierunku AMDG.

„Irena Sosińska z domu Charytonowicz urodziła się 18 kwietnia 1923 roku w Wilnie. Była absolwentką Szkół Nazaretanek w Wilnie. W czasie okupacji była zaangażowana w działalność AK jako łączniczka o pseudonimie „Jaskółka”. Za działalność konspiracyjną została aresztowana i skazana na 6 lat zesłania do łagru sowieckiego.

Po powrocie do Polski w 1952 roku zamieszkała w Łodzi, gdzie założyła rodzinę i ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej, otrzymując tytuł inżyniera budowlanego. Pracowała w Biurze Projektów, a potem w Banku, zajmując się jednocześnie domem i wychowaniem dzieci. Będąc już na emeryturze zajmowała się pracą charytatywną. W czasie staniu wojennego pomagała w Ośrodku Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele o.o. jezuitów w Łodzi.

W latach 90-tych należała do Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, które zajmowało się opieką nad więźniami i ich rodzinami. Pod koniec lat 80. oraz w latach 90. służyła pomocą w Duszpasterstwie Akademickim w Łodzi, prowadząc we współpracy z kilkoma osobami kuchnię dla studentów na obozach wakacyjnych na Roztoczu.

Należała do licznych organizacji kombatanckich, takich jak: Rodzina Katyńska, Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

W 2006 roku za pobyt w łagrze sowieckim została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 80. należała do ruchu Odnowy w Duchu Świętym, pełniąc rolę animatora, a następnie, w 1986 roku, po odprawieniu Rekolekcji Ignacjańskich, do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Mała wspólnota, do której należała, otrzymała nazwę „Rodzina”.

W 1994 złożyła stałe przymierze. Była zawsze wiernym członkiem wspólnoty, starając się radykalnie żyć stylem życia opisanym w dokumentach wspólnoty i pełniąc przez wiele lat posługę animatora formacji. Odeszła do Pana 23 lutego 2015 roku w Łodzi w wieku 92 lat. Była wielką patriotką, człowiekiem wyjątkowym, pełnym ciepła, mądrości i miłości do ludzi.”

Tekst autorstwa Małgosi Sosińskiej


Spotkanie dla małżeństw

Wspólnota „Effata” zaprasza na drugie spotkanie dla małżeństw, które odbędzie się w sobotę 25 kwietnia 2015. Spotkanie planowanie jest w godz. 16.00-19.00.

Zajęcia i warsztaty dla małżeństw poprowadzi ojciec Norbert Kacprzak jezuita, który jest psychoterapeutą. Spotkanie będzie dotyczyło m.in. zagadnienia:
– jak komunikować się w małżeństwie i rodzinie,
– jak poprawiać wzajemne relacje,
– jak prowadzić dialog małżeński

Zajęcia dla małżeństw będą w salce WŻCh (parter domu w podwórzu – wejście od ul. Andrzeja Boboli przez furtkę). Dla dzieci będzie zorganizowana opieka oraz zajęcia w pomieszczeniach Fundacji Inigo (naprzeciw sali WŻCh).

Zbiórka o godz. 15.50, aby odprowadzić dzieci na zajęcia i przygotować się do spotkania.

Prosimy o potwierdzenie udziału (w tym dzieci) do Piotra Rowińskiego: [email protected]


Audycje w Radio Warszawa

Zapraszamy do wysłuchania audycji poprzedzających tegoroczne rekolekcje radiowe. Będą one transmitowane na falach radia Warszawa w dniach:

 • 14 kwietnia godz. 13.30 – w audycji Rozmowa na co dzień z udziałem asytenta WŻCh, o. Adam Schulza,
 • 24 kwietnia godz. 21.45 – w audycji Labirynt moralny, udział wezmą członkowie jednej z grup WŻCh,
 • 29 kwietnia godz. 13.30 – w audycji Rozmowa na co dzień z udziałem Katarzyny Czarneckiej.

Programu Radia Warszawa mozna sluchać na falach 106,2 fm (Warszawa i okolice) oraz przez internet: http://radiowarszawa.com.pl/radio-warszawa-sluchaj-on-line/


Jeśli Twoja wspólnota chce podzielić się poprzez ten newsletter ważnymi informacjami z resztą świata materiały należy przesyłać na adres [email protected] do 25 każdego miesiąca. Obecnie docieramy do ponad 400 osób.