WŻCh na świecie

6 marca 2012
Z nowo wybranym przewodniczącym CLC, Denisem Dobbelsteinem / źródło: CVX-CLC

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego jest światowym, publicznym stowarzyszeniem na prawach papieskich, którego centrum znajduje się obecnie w Rzymie.

Zobacz wszystkie wpisy w tej kategorii >>>

Tym samym charyzmatem bazującym na duchowości ignacjańskiej żyje ponad 160 tys. osób zgromadzonych w 60 wspólnotach narodowych, obecnych na wszystkich kontynentach. Wspólnota ma swoich przedstawicieli m.in. w ONZ, a także jest członkiem Konferencji Międzynarodowych Organizacji Katolickich.

Najwyższą władzą jest Zgromadzenie Ogólne , które zbiera się co 5 lat i decyduje o normach i kierunkach działania wspólnoty. Za wprowadzanie decyzji w życie i kierowanie bieżącą pracą odpowiedzialna jest Rada Wykonawcza, w której skład wchodzi 7 wybieranych osób świeckich z różnych narodowości.

Obecny skład:

Prezydent: Denis Dobbelstein (Belgia),
Wiceprezydent: Ann Marie Brennan (USA)
Doradcy: Fernando Vidal (Hiszpania), Daphne Ho (Hong Kong), Diego Pereira (Urugwaj), Najat Sayegh (Liban)
Sekretarz: Catherine Waiyaki (Kenia)

Członkowie Światowej Rady Wykonawczej (EXCO)

 

Asystentem kościelnym światowej WŻCh mianowanym przez Stolicę Apostolską jest generał jezuitów o. Arturo Sosa SJ, którego reprezentuje w Radzie Wykonawczej wiceasystent – Wice – Asystent Kościelny José de Pablo SJ (Hiszpania)

W Europie, poza Polską, WŻCh jest obecne w Niemczech, Austrii, Belgii, Chorwacji, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Luxemburgu, Malcie, Holandii, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Litwie. Są też wspólnoty na Łotwie, Słowacji i w Rumunii, które przygotowują się do przyjęcia do Wspólnoty Światowej.

Oficjalna strona wspólnoty światowej www.cvx-clc.net