List ze Światowej Rady Wykonawczej WŻCh

23 marca 2023

Drodzy Przyjaciele:
25 marca, w święto Zwiastowania Pańskiego, WŻCh co roku obchodzi swój dzień. Tak jak to robiliśmy w ostatnich latach, chcemy zjednoczyć się jako światowa wspólnota i w naszym dniu wspólnie świętować i modlić się. Zapraszamy na spotkanie w sobotę 25 marca o godzinie 13:00 .
W tym roku modlitwa została przygotowana przez wspólnoty narodowe WZCh  w Azji i Pacyfiku. Dziękujemy im za ich hojność i czas, aby pomóc nam połączyć się w modlitwie.
Przesyłają nam tę wiadomość, abyśmy się do nich przyłączyli:

Dołącz do globalnej modlitwy Światowego Dnia WŻCh 2023 w sobotę 25 marca! Modlitwa, której gospodarzem jest WŻCh w Azji i Pacyfiku, koncentruje się na Zgromadzeniu Ogólnym w Amiens w sierpniu tego roku i czerpie inspirację z nadziei wyrażonych w Projekcie 179. Medytacyjna lektura fragmentu Zwiastowania otwiera nas na rozważenie, jak słyszymy Boże zaproszenia w naszym codziennym życiu. Następnie usłyszymy świadectwa członków WŻCh w Korei, na Filipinach i na Tajwanie o tym, jak każdy z nich odpowiedział na Boże wezwanie. Te historie zachęcają nas do refleksji nad naszymi własnymi doświadczeniami aktywnego oczekiwania i aktywnej nadziei. Następnie wspólnota zgromadzi swoje modlitwy przed Bogiem, prosząc o twórczą nadzieję na drodze do Zgromadzenia Ogólnego: Panie, pomóż nam iść dalej; wskaż nam drogę!

Modlitwa będzie dostępna w trzech oficjalnych językach CLC i będzie można ją śledzić na kanale CLC Youtube: