Wspólnoty

O Wspólnotach

Jesteśmy grupą ludzi, których łączy przyjaźń. Tworzymy wspólnotę, bo: razem można więcej, mocniej, dalej. Spotykamy się, żeby wspólnie dzielić życie, mnożyć radość, zmierzać ku niebu. Mamy wspólny cel – dążenie do świętości. Spotykamy się w grupach dzielenia, na modlitwie, a przede wszystkim na Eucharystii. Odnajdujemy osobiste powołanie w Kościele. Wspólnie spędzamy czas wolny – organizujemy wspólne wyjazdy, nieformalne spotkania (przy herbatce…).

Prewspólnota
Jesteśmy nową wspólnotą, która zawiązała się po rekolekcjach w ciągu życia, w których wszyscy uczestniczyliśmy. Nasze doświadczenie rekolekcji sprawiło, że zapragnęliśmy dalej  poznawać duchowość ignacjańską i uczyć się odkrywać Pana Boga w naszym życiu.


Czytaj dalej...

Wspólnota 77
Grupa 77 swoją nazwę zawdzięcza dialogowi Piotra z Jezusem: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”.


Czytaj dalej...

Effata
Stanowimy grupę różnorodną, tak pod względem stanu życia, zainteresowań, wykonywanych zawodów. Chcemy w życiu realizować ignacjańskie ”magis” zarówno wobec Boga jak i w sferze rodzinnej, zawodowej, społecznej, wśród przyjaciół, znajomych i podczas wypoczynku.

Czytaj dalej...

W drodze
Wywodzi się ze Wspólnoty Absolwentów, która spotkała się po raz pierwszy Dzień Zesłania Ducha Świętego w 2001 roku. Tworzyli ją byli absolwenci, osoby pracujące i ci, którzy pracy poszukiwali.

Czytaj dalej...

Faustyna
Nasze prapoczątki sięgają czasów studenckich (rok 1981) - ery o. Zygmunta Kwiatkowskiego SJ i o. Grzegorza  Schmidta SJ. Formalnie WŻCh staliśmy się  24 marca 1984.Czytaj dalej...

Grupa Małżeństw
Grupa „Małżeństw” powstała w 1990 roku. Wyłoniła się z grupy „Dinozaurów”. Głównym motywem oddzielenia się była potrzeba częstszego spotykania się (grupa „Dinozaurów” spotykała się raz w miesiącu).

Czytaj dalej...