Formacja

Duchowość Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego wywodzi się z doświadczeń św. Ignacego Loyoli. Codziennie indywidualnie praktykujemy ignacjański rachunek sumienia, każdego roku uczestniczymy w indywidualnych rekolekcjach w ciszy i milczeniu, regularnie spotykamy się na modlitwie we wspólnocie i na Eucharystii. Nasze życie to świadome dążenie do świętości. Nasza formacja duchowa prowadzi nas do ewangelizacji świata i tego nam bliskiego, i tego oddalonego od Boga.

Duchowość Ignacjańska

Duchowość Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego polega na przeżywaniu swojej wiary, odczuwaniu obecności Boga w każdej sytuacji naszego życia.

Ignacjański Rachunek Sumienia

Propozycja rachunku sumienia na podstawie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego z Loyoli (5 punktów).

Medytacja Ignacjańska

Polecamy:
Medytuj słowo – Portal o medytacji ignacjańskiej.

Rekolekcje Ignacjańskie

Autorem Ćwiczeń duchowych, bo taka jest oryginalna nazwa rekolekcji ignacjańskich, jest św. Ignacy Loyola (1491-1556), założyciel zakonu Jezuitów.