Effata

2023-12-31
Spotkania: raz w miesiącu
fot. Freepik/Freepik

Stanowimy grupę różnorodną, tak pod względem stanu życia, zainteresowań jak i  wykonywanych zawodów.  Chcemy w życiu realizować ignacjańskie ”magis” zarówno wobec Boga jak i w sferze rodzinnej, zawodowej, społecznej, wśród przyjaciół, znajomych i podczas wypoczynku.
Spotykamy się raz w miesiącu, modlimy się, dzielimy się owocami modlitwy, wiarą, tym jak Pan Bóg prowadzi nas w codzienności życia, podejmujemy refleksję na różne tematy formacyjne dotyczące duchowości ignacjańskiej. Wspieramy się w rozwoju duchowym i podejmowaniu apostolstwa w codzienności, w środowiskach w których jesteśmy.
Spędzamy również czas towarzysko przez wspólne wyjazdy wakacyjne, spotkania, udział w rodzinnych uroczystościach.

Łączą nas nie tylko wartości duchowe, ale też wspólne zainteresowania, miłość do przyrody, kultury, otwartość na drogiego człowieka, życie z radością i pasją.