W drodze

2023-12-31
Spotkania: raz w miesiącu
fot. HelloDavidPradoPerucha/Freepik

Wspólnota W Drodze wyodrębniła się w ramach Duszpasterstwa Akademickiego w 2001 r. i funkcjonowała początkowo jako pre-wspólnota osób, które poszukiwały swojej drogi rozwoju duchowego oraz zawodowego po ukończeniu studiów. Absolwenci różnych kierunków studiów zmieniali swoje miejsca pracy i zamieszkania, dlatego też zmieniał się skład grupy.

Nazwa Wspólnoty: „W Drodze” oddaje charakter naszego chrześcijańskiego powołania, jesteśmy w pielgrzymce wiary.

Aktualnie w grupie jest 7 osób dojrzałych wiekiem, osób zaangażowanych zawodowo. Realizujemy swoje apostolstwo indywidualnie – w życiu osobistym, w rodzinie, środowiskach pracy. Nasz inspiracje są różnorodne : ekologia i technika, psychologia, filozofia i nauczanie, malarstwo, ikonopisanie, medycyna, fotografia. Działamy też wspólnie przygotowując oprawę liturgiczną Mszy Świętych 3-4 razy w roku, refleksje do medytacji i prowadząc modlitwę  w Kościele Akademickim. Udzielamy się też na polu charytatywnym, m.in. wspieramy finansowo Katolików na Wschodzie, w Syrii.

Członkowie wspólnoty rozwijają swoją formację poprzez udział w rekolekcjach ignacjańskich oraz kontemplatywnych w domach rekolekcyjnych. Kilka osób podejmuje posługę towarzyszenia duchowego w czasie rekolekcji w ciągu życia w okresie Wielkiego Postu oraz w czasie rekolekcji Adwentowych dla studentów.

Trzy osoby podjęły Przymierze Stałe. Kilka osób pełniło, lub aktualnie pełni funkcje osób odpowiedzialnych we Wspólnocie Lokalnej – animatora i koordynatora.

Członkowie nasze Wspólnoty aktywnie włączają się w inicjatywy proponowane przez Wspólnotę krajową w ramach Zespołów ds Fomacji, Rodziny lub Modlitwy wstawienniczej

W centrum naszej formacji  stawiamy duchowość, ale na spotkaniach, które odbywają się raz miesiącu, dzielimy się też swoim życiem, tym jak Pan Bóg nas prowadził.