Grupa Małżeństw

2023-12-05
fot. archiwum WŻCh Lublin

Grupa „Małżeństw” powstała w 1990 roku. Wyłoniła się z grupy „Dinozaurów”. Głównym motywem oddzielenia się była potrzeba częstszego spotykania się (grupa „Dinozaurów” spotykała się raz w miesiącu). W początkowym okresie istnienia grupy było w niej pięć małżeństw (Małgorzata i Marek Czapscy, Małgorzata i Krzysztof Hudzikowie, Małgorzata i Dariusz Orłowie, Beata i Marek Marszałkowie, Anna i Michał Wiśniewscy). Naszym asystentem kościelnym był wówczas O. Tadeusz Kotlewski SJ

Spotykaliśmy się co tydzień w Akademiku Męskim KUL. Spotkania dotyczyły różnorodnej tematyki. Rozmawialiśmy na tematy dotyczące wiary, rodziny, Kościoła…, ale także mieliśmy spotkania podejmujące problematykę psychologiczną (emocje, uczucia, problematyka współżycia małżeńskiego…). Ważnym elementem integracyjnym naszej grupy były częste wyjazdy poza Lublin (Wandzin), albo spotkania nieformalne związane ze świętowaniem różnych wydarzeń grupy. Do dzisiaj pamiętamy słowa O. Tadeusza Kotlewskiego, który zachęcał nas do tego „abyśmy nie bali się tracić wspólnie czasu”. Kierując się tym mottem coraz bardziej uświadamialiśmy sobie tę prawdę, że oprócz spotkań formacyjnych ważny był dla nas wspólny wypoczynek i wspólne bycie.

Po wyjeździe o. Tadeusza Kotlewskiego spotykaliśmy się z grupą w naszych mieszkaniach. Grupa powiększyła się liczebnie o kilka małżeństw. Doszli do nas Barbara i Jerzy Rafalscy oraz Małgorzata i Paweł Klimkowiczowie, a po kilku latach Małgorzata i Maciej Baryccy oraz Marzena i Zbigniew Kryk. Obecnie nasza grupa składa się z pięciu rodzin. W obecnym roku podjęliśmy pracę nad ogólnym i szczegółowym rachunkiem sumienia oraz procesem rozeznawania ignacjańskiego. Inspiracją stała się dla nas książka Silvano Fausti „Okazja czy pokusa”.