Śmierć o. Adolfo Nicolása SJ

26 maja 2020
o. Adolfo Nicolás SJ

Droga Wspólnoto Światowa

Nasz ukochany ojciec Adolfo Nicolás SJ dołączył do Swego Stwórcy i Pana dzisiaj, 20 maja w Tokio, w Japonii. O. Nicolás był Asystentem Kościelnym Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego od 2008 do 2016 roku. Był członkiem Światowej Rady Wykonawczej i towarzyszył nam na Zgromadzeniach w Fatimie 2008 i Libanie 2013. Był trzydziestym przełożonym generalnym Towarzystwa Jezusowego.

Wielu z nas zachowuje serdeczne wspomnienia z osobistych spotkań z o. Nicolásem. Był on mądry, hojny i ciepły. Spotkanie z nim było prawie zawsze przeniknięte dowcipem, czułym śmiechem i dyskretną szczerością. Dawało radość głębokiej relacji z drogim przyjacielem, zjednoczonym w misji.

O. Nicolás towarzyszył nam w rozpoznawaniu naszego szczególnego powołania jako świeckiej wspólnoty ignacjańskiej w Kościele i stawiał nam wyzwania aktywnego uczestnictwa w naglących problemach świata. W szczególności, podczas Zgromadzenia w Libanie w 2013, zaprosił nas do odkrycia na nowo języka mądrości. Zainspirował do zbadania, jak możemy współdziałać ze współczesnym światem wykraczając poza narrację historii i język proroctwa: poprzez mądrość. Podkreślił, że korzystając duchowości ignacjańskiej możemy zapewnić głębię, której potrzebuje dziś społeczeństwo. Tak rozumiana mądrość polega na odkrywaniu łaskawego działania Boga, nie tylko w Jego bardziej oczywistych działaniach w historii, ale na odkrywaniu Go we wszystkich rzeczach w zwykłym życiu. Jest to droga do kontemplacji miłości (ĆD 230-237), znajdowania Boga we wszystkim (Liban 2013 –dokument końcowy nr 7).

Dzisiaj jako wspólnota opłakujemy stratę Towarzysza Drogi. W tym duchu dziękujemy również Panu za dar wspólnoty i komunii z naszą rodziną ignacjańską, a zwłaszcza z Towarzystwem Jezusowym, które pogłębiły się dzięki o. Nicolásowi.

Módlmy się o wieczny odpoczynek dla jego duszy.

Przemówienie o. Nicolasa podczas Zgromadzenie Światowego

Denis DOBBELSTEIN,
Ann Marie BRENNAN,
Catherine WAIYAKI,
Daphne HO,
Fernando VIDAL,
Diego PEREIRA,
Najat SAYEGH,
Manuel MARTÍNEZ

Rzym, 20 maja 2020 r.