Aby osiągnąć życie

21 maja 2009
matka zajmująca się dzieckiem w wózeczku, w parku na tle brzóz

Modlitwa przygotowawcza

Prosić Pana, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

1. Tekst do medytacji
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA B, Mk 10, 17-30

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

2. Obraz do medytacji

Widzieć jak Jezus patrzy z miłością na mnie.

3. Prośba o owoc medytacji

O łaskę zrozumienia prawdziwego celu mojej pracy, działań.


4. Rozważanie

Osiągnąć życie. Bogaty młodzieniec, który przybiegł do Jezusa ma wiedzę o tym, co jest (a może powinno być) celem jego życia. Chce on osiągnąć życie wieczne. Św. Ignacy ujmuje to w ten sposób, w fundamencie Ćwiczeń Duchowych: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją.” [ĆD 23]

Popatrzmy na swoje życie – czy to co robimy, podejmujemy – jest ukierunkowane na cel naszego życia? Warto spojrzeć na konkretne nasze działania – pracę codzienną, to co robimy dla naszej rodziny, wspólnoty, znajomych. Na to co nas angażuje, w co wkładamy nasze wysiłki.
Czy pytamy Pana Boga o to jak te nasze codzienne działania podejmować, aby osiągnąć życie wieczne?

Sprzedać i rozdać wszystko. Recepta, która daje Jezus jest prosta. Nie jest jednak łatwo zrezygnować z tego, co posiadamy. Bardzo chętnie zawłaszczamy sobie wszelkie dary: rozum, zdolności i umiejętności, wolność decydowania, czas, wygodę, relacje z innymi. Im więcej tego posiedliśmy, tym trudniej jest to oddać. Im większa wiedza, zdolności, decyzyjność, tym więcej obrastamy sami w chwałę, tym większa nasza ufność w siebie w nasze możliwości. I tym mniej miejsca dla Boga. św. Ignacy modlił się: „Zabierz Panie i przyjmij całą wolność moją i rozum i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza„.

Przyjrzyjmy się na powrót naszym działaniom – w czym pokładamy naszą ufność podejmując je? Czy potrafimy oddawać nasze „posiadłości” bezinteresownie, czyli nie licząc na wdzięczność, na bycie docenionym, zrozumianym?

Jezus mówi „chodź za Mną„. A więc naśladuj. On był tym niedocenianym, nierozumianym.

Co to dla nas znaczy, w naszej konkretnej sytuacji? Z czego powinniśmy się uczyć rezygnować, co rozdawać?

Otrzymać stokroć więcej teraz… wśród prześladowań i życie wieczne w przyszłości. Jezus ubiega nasze lęki, naszą trudność w oddawaniu tego co posiadamy.
Spójrzmy jeszcze raz na nasz cel, mając na uwadze to, co chcemy oddać z naszego posiadania. Wspomnijmy na obietnicę Pana.


5. Rozmowa końcowa

Jezus patrzy na nas z miłością – porozmawiajmy z Nim o naszych trudnościach i pragnieniach.

Na koniec odmówmy modlitwę „Ojcze nasz”.


O medytacji

Schemat medytacji