RODZINA

Zespół do spraw Rodziny

Zespół podejmuje inicjatywy mające na celu pomoc współczesnym rodzinom w umacnianiu więzi między członkami rodziny i pogłębianiu relacji z Bogiem. To wszystko dokonuje się w otwarciu na Boże Słowo, poprzez poszukiwanie woli Bożej w codzienności. Zespół zaprasza do udziału w warsztatach Zegar Rodzinny, organizuje wyjazdy integracyjne, spotkania tematyczne, np. jak rozmawiać z osobami niewierzącymi w rodzinie.

Zegar Rodzinny
Wejdź na stronę Zegara

Warsztaty Zegar Rodzinny

To propozycja WŻCh z Hiszpanii. Celem warsztatów jest dostrojenie indywidualnych zegarów członków rodziny, a jednocześnie stworzenie wspólnego zegara rodziny, który będzie odmierzał czas naszego wspólnego życia, nadawał rytm naszym wspólnym działaniom, wyznaczał czas na poszczególne momenty ważne dla budowania relacji. Ponadto warsztaty podzielone są na 8 etapów (godzin) ułożonych w nieprzypadkowy proces prowadzący do twórczej przebudowy swego projektu rodziny. Mogą w nich brać udział dowolne osoby z konkretnej rodziny, które chcą uporządkować wzajemne relacje.

Fundacja Vinea
Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju w Poznaniu
Fundacja Inigo
Fundacja pomocy psychologicznej i duchowej w Warszawie