XVIII Zgromadzenie Światowe WŻCh we Francji – Dokument Końcowy

2 grudnia 2023

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zgromadziła się w Amiens, aby rozeznać ścieżki nadziei w naszym szybko zmieniającym się świecie. Poczuliśmy mocne potwierdzenie naszego powołania jako jedna świecka, ignacjańska wspólnota apostolska. Osiągnęliśmy dojrzały stan bycia jedną wspólnotą, czując się zjednoczeni we wszystkich działaniach apostolskich, jakie podejmowaliśmy w ciągu ostatniej dekady. Uznaliśmy, że misja jednego jest w rzeczywistości misją wszystkich. Nasza kotwica nadziei, Trójca, patrzy na świat, w którym żyjemy i którego jesteśmy częścią, i inspiruje nas, abyśmy odpowiadali wraz z towarzyszącym nam Chrystusem.

Czując się bezpiecznie w rękach Boga, pragniemy iść dalej i pogłębiać naszą misję. Potwierdziliśmy wspólnotowe rozeznanie i proces RPWR (Rozeznanie – Posłanie – Wspieranie – Rewizja) jako nasz sposób postępowania. Potwierdziliśmy też obszary apostolskie określone w Libanie, uzupełniając je o nowy: duchowość. Uznaliśmy, że ekologia integralna ma charakter przekrojowy i przenika wszystkie obszary apostolskie. Zgromadzenie zdecydowanie potwierdziło misję w obrębie Kościoła, polegającą na budowaniu synodalności i stawaniu się bezpieczną, wszechstronną przestrzenią, w której nie ma miejsca na nadużycia i dyskryminację.

Zaproponowano konkretne środki, aby jako jedna wspólnota odpowiedzieć na wezwanie otrzymane w Amiens. Została formalnie zatwierdzona decyzja o powołaniu komisji pracującej nad kompleksową rewizją Zasad Ogólnych i Norm Ogólnych. Potrzebujemy formacji do misji, która umożliwi nam utrzymanie naszych trzech filarów (duchowości, wspólnoty i misji) w twórczej równowadze. Wymieniono powtarzającą się potrzebę łączenia się, współpracy i współdziałania na poziomie światowym. Odpowiednie priorytety, mające na celu znalezienie odpowiedniej platformy technologicznej i kontynuację międzynarodowych zespołów apostolskich, zostały określone jako ważne sposoby wzmocnienia działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem zespołów we wspólnocie światowej.

Całość dokumentu Dokument końcowy 2023