Przesłanie Generała Jezuitów dla Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego

2 października 2023

Wygłoszone na Zgromadzeniu Światowym 2023 – tekst PDF

„…Przeżywanie radykalności naszego zaangażowania w świecie nie jest przykazaniem, ale wdzięczną odpowiedzią na tak wiele dobra otrzymanego od Pana…”

 

Przesłanie o. Arturo Sosa SJ do WŻCh