ZGROMADZENIE ŚWIATOWE 2023

26 lipca 2023

Zgromadzenie Światowe we Francji zaczyna się 3 sierpnia 2023! Można śledzić stronę dedykowaną temu wydarzeniu.

Zapraszamy do wspólnej Modlitwy na Zgromadzenie Światowe WŻCh
Amiens 2023
Przyjdź Święty Duchu Boga
do naszej Światowej Wspólnoty WŻCh.
Uczyń nas Twoimi świadkami
aż po krańce ziemi.
Pomóż nam iść naprzód,
żeby pogłębić nasze doświadczenie,
żeby dzielić się radością wiary.
Pokaż nam Twoje ścieżki.
Bądź obecny w naszym rozeznawaniu,
abyśmy mogli znaleźć ścieżki nadziei,
żeby nieść Dobrą Nowinę na cały świat:
do rodzin tęskniących za jednością,
do ubogich, którzy tęsknią za godnością,
do młodych ludzi, którzy Ciebie poszukują,
do Wspólnego Domu, który zamieszkujesz.
Pokaż nam Twoje ścieżki.
Ucz nas odnajdywać
i poznawać Cię w Kościele
od wspólnoty podstawowej
do zgromadzenia światowego,
abyśmy byli apostołami i pielgrzymami
chodzącymi nowymi drogami.
Pokaż nam Twoje ścieżki.
Uczyń nas kochającą wspólnotą
zaangażowanych świeckich mężczyzn i kobiet
w rękach Naszej Pani.
Za świętym Ignacym prośmy:
Maryjo Matko, prowadź nas do Twojego Syna
i towarzysz nam w tej drodze.
Pokaż nam Twoje ścieżki.