Kolejne Zgromadzenie Światowe WŻCh w 2023 (Projekt 178)

10 listopada 2022
Jordan McQueen / StockSnap.com

Nr 178, październik 2022

Nasze kolejne Zgromadzenie Światowe WŻCh w 2023 roku:
Podróż od zadziwienia do świadectwa.

 

Do Krajowych Rad Wykonawczych i wszystkich członków WŻCh:

Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,

Z radością oczekujemy na Zgromadzenie Światowe WŻCh w Amiens, we Francji, w sierpniu przyszłego roku (2023). Pośród aktualnych zawirowań, ale i z refleksją nad naszą pełną łask historią, zostaliśmy zaproszeni do rozeznawania ścieżek nadziei.

Jesteśmy świecką, ignacjańską, apostolską wspólnotą obdarzoną umiejętnością rozeznawania. W zgodzie z naszym darem, papież Franciszek zaprosił cały Kościół do procesu słuchania i dialogu, widocznego szczególnie w Synodzie o Synodalności.

Na naszej drodze rozeznawania (i poprzez nią), Bóg wzywa nas do głębokiej refleksji i działania w świecie. To wezwanie pobudza nas do odpowiedzi na rzeczywistość ubóstwa, na kryzysy ekologiczne, na problemy życia rodzinnego, na potrzeby młodzieży (Zgromadzenie Światowe w Libanie, 2013), a także do podjęcia zobowiązań do posług duchowych.

 

Zawartość:

I. Przygotowanie drogi do Amiens.

II. Nasze pragnienie rozwoju w tym, jak pogłębiamy, dzielimy
się i idziemy dalej.

Punkty do modlitwy i refleksji.

Załącznik: Najbliższe daty do odnotowania.


Projekty 178 (wersja polska, PDF)