Doroczne spotkanie Światowej Rady Wykonawczej (Projekt 176)

17 czerwca 2021

Projekt Nr 176, Czerwiec 2021

Doroczne spotkanie Światowej Rady Wykonawczej

“Nadzieja jest darem Wielkanocy Pana. Świętować ją to przyjąć ten dar i włożyć nasze ręce do pracy nad przemianą świata”.
O. Arturo Sosa SJ, kwiecień 2021

Do Krajowych Rad Wykonawczych i wszystkich członków WŻCh:

Drodzy przyjaciele w Panu:

Nasz świat jest nadal dotknięty pandemią Covid-19 i nie wiemy, kiedy się ona zakończy. Prawdopodobnie odczuwamy znużenie, strach, niepewność, spustoszenie. Słyszeliśmy wiele historii o utracie przyjaciół lub członków rodziny. Jesteśmy świadomi, że niektórzy cierpią z powodu następstw choroby, że pracownicy służby zdrowia są wyczerpani i że pandemia powoduje inne problemy: utratę pracy, trudności gospodarcze, pogłębiające się nierówności. Widzimy to w naszej zróżnicowanej wspólnocie światowej. Nie wszyscy mamy takie same możliwości.

W tym właśnie kontekście, razem z Kościołem, obchodziliśmy niedawno okres wielkanocny. Mamy nadzieję, że świętowaliście je spotykając i rozpoznając Zmartwychwstałego, który jest Ukrzyżowanym, który przychodzi na spotkanie z nami, aby odnowić więzi i ofiarować nam nowe życie. On przywraca nam nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy i której potrzebuje teraz nasz świat.


Doroczne spotkanie Światowej Rady Wykonawczej

Nie mogąc, drugi rok z rzędu, odbyć osobiście dorocznego spotkania Światowej Rady Wykonawczej, poświęciliśmy tydzień 5-9 kwietnia 2021 r. na modlitwę, refleksję i dzielenie się online. Czuliśmy silne pragnienie jako Rada, aby spotkać się osobiście, ale nie mogąc tego zrobić, zwracamy się do Was z prośbą o podwojenie Waszych modlitw za nas, abyśmy pomimo tej przeszkody, nadal byli uważni i otwarci na Ducha, który nas prowadzi.

Podczas spotkania mieliśmy czas na modlitwę osobistą i wspólnotową, dzielenie się naszym życiem i słuchanie, gdzie Bóg był obecny w naszym życiu-misji. Pracowaliśmy w małych grupach i każdego dnia spotykaliśmy się na sesji plenarnej. Na zakończenie celebrowaliśmy Eucharystię pod przewodnictwem José transmitowaną z Groty Świętego Ignacego w Manresie.


Ankieta Wspólnoty Światowej i nasze perspektywy w działaniu

Punktem wyjścia dla naszego dorocznego spotkania było zapoznanie się z odpowiedziami Krajowych Rad Wykonawczych na prośbę o wypełnienie ankiety z maja 2020 roku. Chcieliśmy poznać rzeczywistość Wspólnoty Światowej związaną z dwoma tematami, które określiliśmy jako priorytetowe w tych latach: Młodzież i Formacja.

Chcielibyśmy bardzo podziękować Wam za wysiłek i czas, który poświęciliście, aby podzielić się z nami doświadczeniem Waszej wspólnoty narodowej. Ufamy, że Wasz wkład pomoże nam znaleźć nowe, twórcze i dynamiczne sposoby przeżywania naszego bycia ignacjańskim świeckim ciałem apostolskim w dzisiejszym świecie.

Na podstawie Waszego dzielenia, zebraliśmy najważniejsze punkty pokazujące, jak chcemy rozwijać nasze działania dotyczące młodzieży i formacji, mając na uwadze zrównoważony rozwój WŻCh.

MŁODZIEŻ:

Z ankiet wynika, że:

 • dla większości wspólnot narodowych młodzież jest jednym z głównych obszarów troski,
 • prawie 70% wspólnot martwi się z powodu małej liczby młodych ludzi wśród ich członków,
 • prawie 50% wspólnot określiło obszar „młodzież” jako priorytetowy obszar apostolstwa,
 • najpilniejsze troski wspólnot narodowych w związku z tym zagadnieniem to:
  • brak uczestnictwa młodzieży,
  • towarzyszenie młodym wspólnotom,
  • przekazywanie naszego charyzmatu WŻCh.

CO CHCEMY WAM PRZEKAZAĆ OD ŚWIATOWEJ RADY WYKONAWCZEJ:

Naszej pracy przyświecały trzy główne idee:

 • czujemy pragnienie i potrzebę słuchania młodych, bycia z nimi i towarzyszenia im,
 • chcemy to czynić w poczuciu otwartości, partnerstwa i upodmiotowienia,
 • chcemy pracować dla młodych ludzi, ale także z młodymi ludźmi.

Działania, które podejmiemy w przyszłości:

a. Światowe Spotkanie Młodzieży Loyola 2021. W ramach Roku Ignacjańskiego, z inicjatywy WŻCh w Hiszpanii, zorganizujemy to spotkanie z nadzieją, że będzie ono prawdziwą przestrzenią dla młodych ludzi, aby dzielić się, dziękować, świętować i umacniać swoją wiarę. Chcemy zaprosić ich do „przyjęcia świata na sposób ignacjański”.

b. W prace Światowej Rady Wykonawczej włączymy dwoje młodych członków. Chcemy dać im przestrzeń do dzielenia się swoją perspektywą i do pracy z nami.

c. Utworzymy Światowy Zespół ds. Młodzieży, składający się z jednego członka z każdego z sześciu regionów i kilku członków Światowej Rady Wykonawczej.

d. Dotrzemy do tych wspólnot narodowych, które doświadczają największych trudności w pracy z młodzieżą. Chcemy dowiedzieć się więcej o rzeczywistości, prowadzić dialog i wspólnie, w sposób kreatywny, poszukiwać sposobów zaradzenia tej sytuacji. Zapraszamy Was, kiedy poczujecie się gotowi, abyście do nas napisali.

FORMACJA:

Co czytamy w wynikach ankiety:

 • Większość wspólnot narodowych postrzega rozeznawanie wspólnotowe jako wezwanie do refleksji i działania. Jednak prawie 30% wskazało, z e jest to interesujący, ale wciąż stosunkowo mało znany obszar.
 • Około 40% naszych wspólnot krajowych nie posiada zespołu formacyjnego. Kilka wspólnot, spośród pozostałych 60%, doświadcza pewnych braków w formacji.
 • Prawie 70% wspólnot krajowych nie zna i nie czuje się komfortowo z metodą RPWP (Rozeznanie, Posłanie, Wspieranie, Rewizja).
 • Najpilniejsze troski wspólnot krajowych w odniesieniu do formacji to:
  • rozeznawanie wspólnotowe,
  • Ćwiczenia Duchowe,
  • poznanie i pogłębienie tożsamości WŻCh, Przymierze czasowe i Przymierze stałe,
  • interpretacja kluczowych komunikatów, postaw i rzeczywistości Kościoła Powszechnego.
 • Główne wyzwania, które zostały wyraz one w odniesieniu do rozeznawania wspólnotowego:
  • szkolenie w zakresie rozeznawania wspólnotowego jako narzędzia do wykorzystania we wspólnotach,
  • rozróżnianie i pogłębianie rozeznania (osobistego, wspólnotowego, apostolskiego, w zespołach roboczych, itd.),
  • włączenie rozeznawania wspólnotowego do naszej pracy w zespołach,
  • brak czasu i zrozumienia tego procesu,
  • brak osób, które mają doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia tych procesów.
 • Jeśli chodzi o szkolenie animatorów grup, głównymi wyzwaniami są:
  • zaniedbanie w zakresie wzajemnego towarzyszenia sobie przez wspólnoty,
  • dostępność osób z powołaniem do towarzyszenia wspólnocie.,
  • korzystanie z zasobów wspólnoty, by praktykować i uczyć się,
  • zaprojektowanie procesu ciągłego uczenia się,
  • luki pokoleniowe: wiedza i kultura,
  • brak wspólnego sposobu postępowania.

CO CHCEMY WAM PRZEKAZAĆ OD ŚWIATOWEJ RADY WYKONAWCZEJ:

 • Formacja ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju i wzrostu WŻCh.
 • Jest niezbędna do dalszego pogłębiania naszej tożsamości, dzielenia się darem, jakim jest WŻCh i wychodzenia naprzeciw naszym braciom i siostrom
 • Inicjatywy, które chcemy rozwijać:

a. Międzynarodowe Spotkanie Formacyjne (IFE) w lipcu 2022 roku. Mamy nadzieję, że będzie ono mogło się odbyć na żywo. Będziemy Was informować o krokach przygotowawczych.

b. Zachęcamy wspólnoty krajowe, które jeszcze nie utworzyły Zespołu Formacyjnego, aby zainicjowały proces na poziomie krajowym i zaczęły myśleć o ewentualnych osobach, które mogłyby wejść w jego skład.

c. Utworzymy Międzynarodowy Zespół Instruktorów, który będzie służył Wspólnocie Światowej podczas pracy nad konkretnymi potrzebami. Będziemy rozwijać ten zespół we wszystkich trzech językach.

d. Będziemy pracować, wraz z zespołem formacyjnym, nad zbieraniem, analizowaniem i klasyfikowaniem różnych zasobów istniejących we wspólnotach narodowych w celu ich usystematyzowania i udostępnienia poprzez wirtualną bibliotekę. Jeśli wasza wspólnota krajowa posiada zasoby, które waszym zdaniem mogłyby być przydatne dla wspólnoty globalnej, prosimy o podzielenie się nimi z nami.

Zarówno w obszarze Młodzieży, jak i w Formacji, określiliśmy działania, które należy podjąć w przyszłości. Światowa Rada Wykonawcza z radością przyjmie wasze komentarze, pytania i sugestie. Będziemy przekazywać wam aktualizacje dotyczące postępów w realizacji tych inicjatyw.


Inne tematy:

Na naszym dorocznym spotkaniu wymieniliśmy poglądy na inne ważne tematy. Rozmawialiśmy o istnieniu i różnorodności Zespołów Regionalnych. Jesteśmy wdzięczni za ich pracę i wierzymy, że są one miejscem, które przyczynia się do przekazywania naszej misji, promowania koordynacji i współpracy. Podejmiemy kroki, aby słuchać zespołów regionalnych i prowadzić dialog na temat przyszłych możliwości. Nie zapomnieliśmy również o priorytetowych obszarach apostolskich rozeznanych w Libanie i innych obszarach misyjnych, gdzie WŻCh jest obecne: rodzina, ekologia, obecność w Organizacji Narodów Zjednoczonych, współpraca. Jesteśmy świadomi zaangażowania WŻCh w tych obszarach i zachęcamy do dalszego postępu w dzieleniu się i pogłębianiu na wielu polach misji. Będziemy was informować o rozwoju, aby wspierać te wysiłki.

Rok Ignacjański. Szansa

20 maja 2021 r. rozpoczął się Rok Ignacjański! Z okazji 500. rocznicy zranienia Ignacego w Pampelunie i jego nawrócenia Towarzystwo Jezusowe zaprasza nas do zjednoczenia się z naszą rodziną ignacjańską, do uznania duchowości ignacjańskiej za szczególne źródło charyzmatu WŻCh i do przyłączenia się do świętowania doświadczenia nawrócenia, które nas inspiruje, aby „zobaczyć wszystko nowe w Chrystusie”. Zachęcamy Was do odnalezienia i uczestnictwa w wydarzeniach w Waszym kraju oraz do świętowania Roku Ignacjańskiego, który w WŻCh jest również Rokiem Jubileuszowym.

Doświadczenie Ignacego w Pampelunie mówi nam o upadkach i zakłóceniach, o wymuszonych zmianach planów, o ograniczeniach. Rozpoznanie siebie pośród tych doświadczeń może być także momentem, który otwiera nas na nawrócenie, na ponowne odkrycie Boga, na odnowienie naszych nadziei, marzeń i pragnień nowego życia. Jest to czas, aby przekształcić tę „burzę” w okazję do wzrostu i zanurzenia się w Bogu. Nie chodzi o powrót do starego, ale o budowanie czegoś nowego.

To jest to, czego pragnęliśmy i teraz, jako Światowa Rada Wykonawcza, proponujemy: abyśmy kontynuowali budowanie naszego WŻCh, starając się odpowiadać na ciągle zaskakujące wezwania Boga w odważny i twórczy sposób.

Manuel MARTÍNEZ
José DE PABLO SJ
Denis DOBBELSTEIN
Ann Marie BRENNAN
Catherine WAIYAKI
Daphne HO
Diego PEREIRA
Najat SAYEGH
Fernando VIDAL

Rzym, 9 czerwiec 2021


Tekst Projektu w formacie PDF: Projects 176.