List Euroteamu listopad 2020

13 grudnia 2020

Podobnie jak wiosną, Euroteam musiał odwołać spotkanie zaplanowane na koniec października w Londynie. Postanowiliśmy więc spotkać się na jeden dzień w „wirtualnym Londynie” na Zoomie … Fernando Vidal, członek Światowej Rady Wykonawczej i jej „eurolink” dołączył do nas na kilka godzin w naszej sesji burzy mózgów na temat konkretnych sposobów naszej służby w nowo powstającej nowej rzeczywistości, „nowej normie”. Po czasie modlitwy i dzielenia, pracowaliśmy nad niektórymi priorytetami naszego powołania. Piszemy ten list, żeby na bieżąco poinformować Was o omawianych przez nas tematach i ważnych projektach, które chcielibyśmy Wam zaproponować.

Asystent kościelny

Z radością powiadamiamy Was, że Euroteam ma już asystenta kościelnego. Większość z Was go zna: To Nikolaas Sintobin SJ, którego wielu z Was spotkało na naszym Zgromadzeniu w Wilnie w zeszłym roku i który sprawował Eucharystię online z okazji Światowego Dnia WŻCh w marcu 2020 roku. Witaj, Nikolaas! Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją służbę w WŻCh w Europie!

Młodzież

„Każde doświadczenie jednego ludzkiego życia jest spotkaniem z Bogiem…” Młodzież jest dla nas priorytetem od czasu spotkania w Wilnie, dlatego tworzymy w Europie Młodzieżowy Zespół Koordynacyjny (Youth Coordination Team YCT). Chcielibyśmy zebrać młodych ludzi ponad granicami wspólnot narodowych i razem szukać dróg do przestrzeni wspólnego rozeznawania, towarzyszenia i nadziei. Jean-Benoît będzie koordynował tę młodzieżową inicjatywę w imieniu Euroteamu. Prosimy o wybranie osoby do kontaktu z każdej wspólnoty narodowej i przesłanie jej danych kontaktowych do Jean- Benoît. W ten sposób będziemy mogli na bieżąco przekazywać Wam informacje odnośnie tej inicjatywy.

Ponadto, organizowane jest spotkanie młodych członków WŻCh, które odbędzie się w lipcu 2021 roku w Loyoli, w Hiszpanii. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim liście, zrezygnowaliśmy z planowanego przez Euroteam spotkania młodzieży latem przyszłego roku. Chcemy połączyć siły i energię w Hiszpanii i aktywnie włączyć się w organizację tego wielkiego wydarzenia.

Kalendarz adwentowy

Młodzież WŻCh w Hiszpanii przygotowała kalendarz adwentowy, tak jak to było w zeszłym roku. Kalendarz jest w wersji elektronicznej i jest dostępny na stronie WŻCh.

Grupy dzielenia online

Podczas pierwszego lockdownu, rozpoczęliśmy spotkania międzynarodowych grup dzielenia online, w które zaangażowali się członkowie z 10 krajów. Reakcje były niesamowite. Wielu uczestników grup dzielenia opowiedziało nam o swoim głębokim doświadczeniu przeżywania wspólnoty w wymiarze światowym. Ponieważ wiele osób prosiło o „powtórkę”, po wakacyjnej przerwie spotkania zostały wznowione w listopadzie.

Spotkanie online dla Eurolinków (5 grudnia, godz. 16-18)

Jak już pisaliśmy w jednym z naszych listów, 5 grudnia, w godzinach 16-18, planujemy spotkanie Eurolinków na Zoomie. Kilka dni wcześniej prześlemy eurolinkom dalsze informacje i inspiracje, by mogli przygotować się do spotkania.

Spotkanie dla Eurolinków i Asystentów Kościelnych w Warszawie (Zesłanie Ducha Świętego 2021)

Jak już wiecie, planujemy spotkanie dla Eurolinków i Asystentów Kościelnych w Warszawie w dniach 21-24 maja 2021 r. Ze względu na pandemię nadal nie wiemy, czy spotkanie się odbędzie. Ale i tak postanowiliśmy się spotkać – jeśli nie będzie możliwości spotkania bezpośredniego, zorganizujemy to wydarzenie online. Więc prosimy, zanotujcie tę datę w kalendarzu!

„Na peryferiach”

Zimowa edycja AtF (At the Frontiers – Na granicach wraz z uchodźcami) nie może się odbyć z powodu pandemii. Będziemy Was informować na bieżąco odnośnie obozu letniego. Szczególnie chcemy podziękować Eleonorze Milazzo i całemu zespołowi ATF-Team za wysiłek i energię, którą włożyli w ten wspaniały projekt.


Komunikacja

Niektóre wspólnoty narodowe pytają jaka jest różnica między listami Euroteamu a Newsletterem Euroteamu. Chcielibyśmy więc przypomnieć Wam z jakim zamysłem przekazujemy te dwa teksty:

„Listy Euroteamu” powstają po każdym spotkaniu Euroteamu oraz przy innych okazjach. Są one skierowane głównie do rady wykonawczej wspólnot narodowych i do członków WŻCh zaangażowanych w relacje międzynarodowe. Celem listu jest przekazywanie bieżących informacji na temat pracy Euroteamu i naszych bieżących projektów. Oczywiście listy mogą być przetłumaczone i wysłane do wszystkich członków danej wspólnoty narodowej, jeśli są oni takimi informacjami zainteresowani, jednak to zależy od wspólnoty.

Newslettery pojawiają się dwa razy w roku i są kierowane do wszystkich członków WŻCh. Powinny one być tłumaczone i wysyłane do wszystkich członków wspólnoty narodowej, albo zamieszczane na stronie wspólnoty, na Facebooku lub przekazywane inną drogą, w zależności od sposobów komunikacji wspólnoty. Kopiowanie zdjęć z Newslettera jest raczej dozwolone.

 

Bardzo prosimy o przesyłanie nam artykułów, linków, zdjęć, itp odnośnie wydarzeń, spotkań, projektów w waszych wspólnotach narodowych.

 

Trwajmy w jedności modlitewnej w tych trudnych czasach!

Angelika                 Kasia            Jean-Benoît            Chris