450-lecie Ignacjańskich Wspólnot Świeckich (Projekt 152)

7 czerwca 2012

Światowa Wspólnota Życia Chrześcijańskiego ma zaszczyt ogłosić Jubileuszowy Rok Łaski 450-lecia, który rozpocznie się 25 marca 2013 r. i trwał będzie do 25 marca 2014 r.

Rok 2013 upamiętniał będzie 450-lecie Ignacjańskich Wspólnot Świeckich.

W 1563 roku Jean Leunis SJ założył Prima Primaria w Kolegium Rzymskim. Stała się ona pierwszą wspólnotą, do której przyłączyło się wiele Kongregacji Mariańskich (Soldalicji Mariańskich). Rozszerzyły się one wkrótce na cały świat. Wspólnoty świeckie stały się narzędziem dla zachowania i rozprzestrzeniania charyzmatu ignacjańskiego we wszystkich obszarach życia, pełniąc rolę, która stała się szczególnie ważna w okresie kasaty Towarzystwa Jezusowego. Kongregacje miały przez wszystkie lata ogromne oddziaływanie na życie społeczne i moralne. W 1967 r. Prima Primaria przekształciła się w WŻCh i w ten sposób nadal przekazuje charyzmat ignacjański osobom świeckim.

Jubileusz jest ważnym wydarzeniem dla całej rodziny Ignacjańskiej. W szczególności upamiętniamy i świętujemy 450 lat współpracy z Towarzystwem Jezusowym oraz liczne owoce, które ta współpraca przyniosła. Aby podkreślić tę rocznicę, WŻCh będzie organizować różnego rodzaju wydarzenia (na szczeblu krajowym, regionalnym i światowym) zapraszając inne grupy ignacjańskie do włączenia się w obchody.

Postrzegamy to wydarzenie, jako wezwanie do refleksji nad rolą Świeckich Wspólnot Ignacjańskich w Kościele i na świecie.

Jubileusz ten jest wspaniałą sposobnością do:

 1. Upamiętnienia naszej historii w duchu dziękczynienia. Poznając nasze korzenie umacniamy własną tożsamość. Rozpoznajemy sposób w jaki Duch Święty prowadził nas przez wieki.
 2. Przeżywania teraźniejszości z odnowionym zapałem. Świętowanie rocznicy może stać się nowym początkiem, odświeżeniem charyzmatu WŻCh, tak, by odpowiadał on wyzwaniom dzisiejszego świata. Jest to również wielka szansa, aby zbudować mosty łączące nas z innymi wspólnotami świeckimi szerokiej rodziny ignacjańskiej.
 3. Patrzenia w przyszłość z nadzieją. Na nowo patrzymy w przyszłość WŻCh. Szukamy sposobów do dalszego umacniania członków WŻCh w zaangażowaniu w Bożą misję na świecie.

Również i Zgromadzenie Światowe, które odbywać będzie się w dniach od 30 lipca do 8 sierpnia w Libanie, zajmie się sprawami obchodów Jubileuszu sięgając pamięcią do naszych korzeni i budując fundament dla nowych wyzwań, którym stawiamy dzisiaj czoło jako Świeckie Ciało Apostolskie.

Zapraszamy Wspólnoty Narodowe WŻCh na całym świecie do włączenia się w obchody Jubileuszu w rozmaitych wymiarach:

Celebracje Wzięcie pod uwagę naszych korzeni (naszej historii łaski) / Tożsamość WŻCh.
Refleksja i formacja Rola świeckich / głos osób świeckich stowarzyszonych w ramach grup ignacjańskich dzisiaj.
Widoczność i integracja Umacnianie naszej relacji z Towarzystwem Jezusowym, innymi Wspólnotami ignacjańskimi oraz z Kościołem

 

Konkretne działania związane z obchodami Jubileuszu realizowane mogą być na różnych szczeblach:

Szczebel krajowy Szczebel regionalny Szczebel światowy
Działania powinny być organizowane przez krajową Radę Wykonawczą zgodnie z możliwościami wspólnoty.
Światowa WŻCh, a zwłaszcza Komitet Jubileuszowy opracują pomysły, informacje i materiały zachęcające do organizacji różnych działań.
Wydarzenia mogą być organizowane na szczeblu regionalnym.
Jeśli nie istnieją struktury regionalne można porozumieć się z osobą kontaktową Rady Wykonawczej dla danego regionu.
Na szczeblu regionalnym należy rozważyć możliwość udziału różnych wspólnot krajowych.
• Podczas Zgromadzenia Światowego

• Uczestniczenie w szczególnych uroczystościach Prima Primaria w Rzymie.

• Inne konkretne działania: konkurs wideo. Suplement Progressio (nasza historia) i być może spotkanie otwarte w Rzymie.

 

Podejmowane kroki:

Zapraszamy każdą Wspólnotę Krajową oraz grupy WŻCh na całym świecie do:

 1. Rozpropagowania 450-lecia Igancjańskich Wspólnot Świeckich w środowiskach lokalnych, a zwłaszcza wśród Jezuitów i innych niż WŻCh świeckich grupach ignacjańskich.
 2. Organizacji i ustalenia terminarza działań wspólnot włączających się w obchody na różnych poziomach i w różnych wymiarach.

  Lista działań możliwych do podjęcia:

  • Msze
  • Konferencje / wykłady otwarte
  • Warsztaty
  • Rekolekcje
  • Przyjęcia, obiady, koncerty itp.
  • Pielgrzymki
  • Artykuły prasowe
  • Akcje apostolskie
  • Materiały wideo, artykuły w Internecie
  • Artykuły promocyjne, pamiątki
 3. Do Światowej WŻCh należy dostarczyć informacje dotyczące zaplanowanych działań oraz ich terminów w celu opracowania ogólnego kalendarza obchodów Jubileuszu.

 

Uwaga: Sugerujemy, aby wykorzystywać logo Jubileuszu dla wszystkich działań i przekazu informacji z nim związanych.

Prosimy o kontakt z sekretariatem Światowej WŻCh w celu otrzymania materiałów lub dokumentów potrzebnych do organizacji obchodów. ( [email protected])

Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski otrzymane przez WŻCh w ciągu tych 450 lat, powierzając naszemu Panu obchody tego wielkiego Jubileuszu.

Na większą chwałę Pana
Sofia Montanez, Sekretariat
Chris Hogan, Doradca