Bibliodrama

18 września 2023
Plakat z zaproszeniem na warsztaty bibliodramy zatytułowane "Kto mnie dotknął?"

Podczas majówki WŻCh odbył się warsztat bibliodramy „ŻYĆ DLA MIŁOŚCI”, w którym zabrakło miejsc dla wszystkich zainteresowanych. Powstał pomysł, aby cyklicznie organizować takie warsztaty. W lipcu odbył się warsztat bibliodramy w Poznaniu. Teraz czas na Warszawę.

Zapraszamy na warsztat bibliodramy „KTO MNIE DOTKNĄŁ?”, który odbędzie się w salce WŻCh w Magis Hause przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie w sobotę 30.09.23 r. w godzinach 11.00-15.00.

Bibliodrama to forma modlitwy. Jej celem jest osobiste spotkanie każdego z uczestników z Bogiem w Jego Słowie. Odbywa się w grupie, ale Słowo Boże może każdego z uczestników poruszać inaczej przez jego umysł, odczucia, a także ciało z jego zmysłami. Uczestnicy całym
sobą odbierają Słowo Boże i całym sobą wyrażają swoje poruszenia – przez ruch, kolory, gesty i wyraz artystyczny. Można ją porównać do ignacjańskiej kontemplacji z zastosowaniem zmysłów, tylko w ruchu i działaniu.

W czasie bibliodramy może następować pewna integracja uczestników, ale nie to jest celem. Mogą być też ćwiczenia, które wzbudzą rozbawienie, śmiech, ale nie zabawa jest celem. Celem jest osobiste spotkanie ze Słowem Bożym.

Bibliodramę można prowadzić z małymi dziećmi, starszymi dziećmi i młodzieżą, a także z dorosłymi. Potrzebne są nieco inne formy pracy adekwatne do wieku uczestników. Nasz warsztat przygotowujemy dla osób dorosłych, a więc nie jest to oferta dla rodzin z dziećmi.

Ważne jest uczestniczenie w całym warsztacie od początku do końca, ponieważ warsztat jest procesem i stanowi całość. Ważna jest gotowość na poruszanie się, siadanie na podłodze i wygodny strój niekrępujący ruchów.

Prowadzące: Dorota Staniszewska, WŻCh, Mocni w Panu, i s. Natalia ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi

Prosimy o zgłoszenia do 27.09 na adres: [email protected]

Liczba miejsc ograniczona do 14 osób. W warsztacie mogą uczestniczyć osoby nienależące do WŻCh.

Udział w warsztacie jest bezpłatny.