O nas

Warszawa jest jednym z kilkunastu ośrodków w Polsce, w których obecna jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) – apostolska wspólnota ludzi świeckich czerpiąca z duchowości św. Ignacego z Loyoli.

Spotykamy się co tydzień, lub co dwa tygodnie w małych grupach (zwanych wspólnotami podstawowymi, lub, jeżeli są to nowe grupy – prewspólnotami). Raz na jakiś czas spotykamy się w większym gronie na wspólnej Mszy Świętej, dniach skupienia lub przy różnych innych okazjach.

Członkowie naszej wspólnoty angażują się w rozmaite działania apostolskie, takie jak organizacja rekolekcji, przygotowywanie paczek świątecznych dla osób w trudnej sytuacji materialnej czy działalność na rzecz uchodźców. Od wielu lat wspólnie z ojcami jezuitami oraz Radiem Warszawa prowadzimy rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym.