Otwarte spotkania z medytacją 2023/2024

13 września 2023
plakat z terminami spotkań (jak w artykule)

Zapraszamy na spotkania otwartetrzecie czwartki miesiąca na godz. 18.00 (Warszawa, ul. Rakowiecka 61, Dom Parafialny, sala Betlejem, poziom: -1)

Uczestnikami spotkania mogą być osoby zarówno mające doświadczenie Ćwiczeń Duchowych, jak również pragnące nauczyć się tego rodzaju modlitwy w oparciu o Pismo Święte.

Terminy spotkań:

19 października 2023
23 listopada 2023 (wyjątkowo 4. czwartek)
21 grudnia 2023
18 stycznia 2024
15 lutego 2024
21 marca 2024
18 kwietnia 2024
16 maja 2024
20 czerwca 2024

Kontakt: Małgorzata 606 617 598