Maryja, rozeznanie i rachunek sumienia – Adwentowy dzień skupienia

23 grudnia 2022
Beata Mikołajczuk-Gąska

Adwentowy dzień skupienia w warszawskiej WŻCh przebiegał pod hasłem: „Droga Maryi i odpowiedź Bogu”. 10 grudnia spotkaliśmy się przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Wybór tematu dnia skupienia wynikał z naszego rozeznania potrzeb wspólnoty po rewizji realizacji charyzmatu WŻCh, które podjęliśmy w listopadzie w Falenicy.

Pierwszą część konferencji przygotowała Wanda S. Niestety, nie mogła jej przedstawić z powodu choroby, dlatego odczytała ją animatorka lokalna Anna G. W konferencji zaprezentowanych zostało pięć etapów z życia Matki Bożej. Każdy z nas został zaproszony do tego, aby odnaleźć się na którymś z tych etapów. Drugą część wygłosił nasz asystent o. Leszek Mądrzyk. Zwrócił uwagę, że Maryja podejmuje rozeznanie, widzi rzeczywistość, próbuje ją ocenić, podejmuje decyzję oraz realizuje ją. Najważniejsze jest Jej ogromne zaufanie Bogu, dlatego Ona zgadza się, aby plany Boga były na pierwszym miejscu. W tym miejscu o. Leszek podjął temat rachunku sumienia. Podkreślił, że jego celem jest dostrzeżenie, że Pan Bóg przychodzi w codzienności i zaprasza nas do współpracy. Ojciec Leszek zachęcał, aby zasmakować, że rachunek sumienia jest cennym środkiem do szukania i odnajdywania Boga we wszystkim, nie do uświęcenia. Zaprosił, abyśmy zastanowili się nad historią tej modlitwy w naszym życiu i odkryli ją na nowo.

Po takim bogatym wprowadzeniu był czas osobistej medytacji przed wystawionym Najświętszym sakramentem, która zakończyła się o godz. 12.00 modlitwą „Anioł Pański”.

Owocami tej modlitwy dzieliliśmy się w małych grupach.

Przerwa na poczęstunek była czasem integracji, a także ważnego spotkania z prowincjałem jezuitów o. Zbigniewem Leczkowskim, który poświęcił nam czas podczas swojej wizytacji u jezuitów na Rakowieckiej w Warszawie.

Ojciec Leczkowski wyjaśnił, że prowincja weszła w proces restrukturyzacji i widzi dużą potrzebę współpracy ze świeckimi. Zachęcił do szukania takich obszarów współpracy. Mogliśmy zadawać pytania i w takiej wymianie zdań okazało się, że taka współpraca już istnieje i jesteśmy otwarci na większe zaangażowanie.

Zwieńczeniem dnia skupienia była Eucharystia o godz. 14.00, którą sprawowali o. Leszek i o. Zbigniew. W homilii o. Zbigniew, nawiązując do czytań z dnia, wyjaśnił, czym jest przygotowanie drogi Panu. Odnosząc to do duchowości ignacjańskiej, podkreślił, że chodzi o wolność od nieuporządkowanych uczuć, a więc sposobu myślenia, lęków, zamknięcia w przeszłości, a więc tego wszystkiego, co nie jest zgodne z duchem Fundamentu ćwiczeń. Stwierdził, że przygotowanie drogi Panu przynosi także owoc w życiu naszych bliskich.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za ten dzień skupienia. Mamy nadzieję, że zaowocuje on w naszym życiu i w życiu wspólnoty.