Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu

O wspólnocie

Jesteśmy kaliską Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego. Należymy do ogólnoświatowej wspólnoty osób świeckich zafascynowanych duchowością ignacjańską i pragnących żyć nią na co dzień. 

W Kaliszu istniejemy od 1987 roku.

Kaliską WŻCh tworzą obecnie dwie wspólnoty podstawowe:
Święty Józef” i „Święty Jan Paweł II”.

Wspólnie świętujemy rozmaite uroczystości, w tym między innymi imieniny i rocznice, medytujemy, uczestniczymy w comiesięcznych Mszach wspólnotowych, wyruszamy na organizowane z naszym udziałem wycieczki i pielgrzymki, dzielimy się przeżywaną codziennością i wspieramy się wzajemnie. Nieustannie dążymy do stawania się wspólnotą autentycznie apostolską, świadczącą o Jezusie Chrystusie w życiu indywidualnym i wspólnotowym, zgodnie z misją WŻCh. Fundamentem formacji duchowej w naszej wspólnocie są: słowo Boże, życie sakramentalne z Eucharystią w centrum, nauczanie Magisterium Kościoła.

Każdy może do nas dołączyć!
Drzwi naszej wspólnoty są zawsze otwarte  🙂


Co tydzień spotykamy się w domu zakonnym OO. Jezuitów (ul. Stawiszyńska 2)

Jeśli chcesz…
poznać bliżej Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, Boga i siebie w Bogu, poznać drogę do chrześcijańskiej doskonałości według świętego Ignacego z Loyoli, kontynuować doświadczenie rekolekcji ignacjańskich, dzielić się obecnością Boga w codzienności, czerpać z kilkusetletnich korzeni wspólnoty… nasze zaproszenie jest skierowane właśnie do Ciebie.

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkania. Dzielimy się na nich radościami i trudami życia, odczytujemy w Chrystusowej perspektywie swoje chrześcijańskie powołanie, pogłębiamy znajomość duchowości świętego Ignacego z Loyoli i charyzmatu WŻCh.

Zachęcamy wpierw do kontaktu mailowego lub za pośrednictwem strony WŻCh Kalisz na Facebooku. Adresy w stopce.

Formacja

Formacja w WŻCh bazuje w szczególności na „Ćwiczeniach duchowych” świętego Ignacego z Loyoli, pomagających zintegrować rozmaite wymiary codziennej egzystencji z wiarą oraz na wspomagających wzrost duchowy: modlitwie (chrześcijańskiej medytacji i kontemplacji), ignacjańskim rachunku sumienia, kierownictwie duchowym, rozeznawaniu indywidualnym i wspólnotowym, a także na udziale w spotkaniach Wspólnoty.

Nasze zaangażowania

Minione i obecne, wybrane działania i dzieła członków i członkiń kaliskiej WŻCh, indywidualne i wspólnotowe, to:

  • Redagowanie i propagowanie Zdrapki Wielkopostnej
  • Organizowanie i współprowadzenie wraz z kaliskimi Jezuitami rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym
  • Comiesięczne prowadzenie medytacji i kontemplacji ignacjańskiej dla chętnych w kościele
  • Zaangażowanie w Koronkę do Miłosierdzia Bożego na ulicach miasta
  • Praktykowanie modlitwy wstawienniczej w rozmaitych intencjach
  • Zaangażowanie w Margaretkę, Adopcję na Odległość, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Spotkania dla małżeństw i narzeczonych, Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Misja Kalisz), pomoc dla sióstr karmelitanek z Usola na Syberii i pomoc dla uczącego się dziecka z Afryki
  • Redagowanie i administrowanie strony Ignacjańskie Linijki na Facebooku
  • Zaangażowanie we współpracę z mediami katolickimi
  • Zaangażowanie w twórczość artystyczną o charakterze religijnym
  • Współorganizowanie sympozjów i charytatywnych koncertów.
ODPOWIEDZIALNI

Koordynator lokalny:
Andrzej Gałach

Asystent kościelny Wspólnoty:
o. Janusz Warzocha SJ

informacje kontaktowe w stopce