„Pogłębianie otrzymanych w Fatimie łask,
aby stawać się proroczą wspólnotą WŻCh”

        Jako członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego czujemy się szczególnie zjednoczeni przez naszą wspólną wiarę i duchowość oraz powołani do bycia prawdziwym Ciałem Apostolskim, które jest znakiem nadziei i pośrednikiem w budowaniu Królestwa Bożego w dzisiejszym świecie. Zgromadzenie Światowe w Fatimie w sierpniu 2008 r. było szczególnie wrażliwe na wezwanie, które zaprasza nas do przyjęcia znaków czasu w tym bardzo skomplikowanym, wciąż zmieniającym się świecie. Mamy je podejmować jako Ciało Apostolskie z wielką „kreatywnością w rozeznawaniu” szczególnie w odniesieniu do tak bardzo rozpowszechnionego problemu, jakim jest wykluczenie ze świata osób najbardziej potrzebujących. Ponadto zauważamy, jak ważne jest pogłębianie i umacnianie naszego członkostwa i zaangażowania w WŻCh oraz znalezienie dróg, by zainspirować innych z tą pełnej nadziei łaską, w której jako uczniowie Chrystusa i Jego Kościoła, żyjemy.

Projects 128

25 marca 2005 roku
Światowy Dzień WŻCh
 

....W miarę jak postępujemy w kierunku stawania się jednym ciałem apostolskim, zauważamy z pokorą naszą całkowitą zależność od Boga oraz osobistą i wspólnotową konieczność, by się do Niego ciągle nawracać.... 1

W Nairobi Zgromadzenie Światowe WŻCh zaprosiło nas i zachęciło do rozeznania we Wspólnotach Narodowych znaków potwierdzających drogę, na którą zostaliśmy zaproszeni jako członkowie jednego ciała. Chodzi o to, abyśmy w naszej misji jako wspólnota apostolska podejmowali wobec siebie nawzajem proces rozeznawania, posyłania, wspierania i rewizji.

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl