Spotkanie Rady Wykonawczej Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, 2012

Drodzy Przyjaciele w Chrystusie i we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego,

Pozdrawiamy Was wszystkich. Chcielibyśmy przekazać Wam najnowsze informacje z czwartego dorocznego spotkania Rady Wykonawczej Światowej WŻCh, które odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Montecucco w Rzymie w dniach 11-21 lutego 2012 roku. Rytm każdego dnia wyznaczały dobrze nam wszystkim znane: modlitwa poranna, rachunek sumienia i Eucharystia. Dziękujemy Wam za modlitwę i wsparcie w tym szczególnym dla nas czasie. Mają one dla nas ogromną wartość. I chociaż na zewnątrz było bardzo zimno (czasami padał śnieg), to wzajemna obecność i poczucie wsparcia Wspólnoty Światowej dawały nam siłę i ciepło.

Światowy Dzień WŻCh 2012:
Znaczenie Członkostwa w WŻCh

Nasze Zasady Ogólne, a w szczególności ZO 10, określają członkostwo w WŻCh  jako autentyczne, osobiste powołanie.  Członkostwo  to  jest  rezultatem  procesu  rozeznawania  i  zakłada  prawdziwe  i  żywe zaangażowanie  osoby  od małej  grupy  i/lub wspólnoty  lokalnej  po wspólnotę  krajową  i  ogólnoświatową. Rozumiane  jest  ono,  wraz  z  naszym  stylem  życia  (ZO 12),  jako  dopełnienie  dla  tego  dużego  Ciała Apostolskiego,  które  reprezentuje  WŻCh.  W  Światowym  Dniu  WŻCh  2012,  zapraszamy  wszystkie wspólnoty i bliskich przyjaciół, do rozważenia co oznacza prawdziwe i pełne członkostwo w WŻCh. Będzie ono wiązało się z zaangażowaniem w obrębie WŻCh, życiem trzema filarami naszej duchowości (formacją), wspólnotą  i  misją  (dziełami  apostolskimi),  finansową  współodpowiedzialnością,  i  odpowiadaniem  na wszystko do czego jesteśmy wzywani w ramach naszej wspólnoty.

Kluczowe elementy naszej drogi:
animatorzy i proces RPWR

Drodzy Przyjaciele,

Pozdrawiamy Was i Wasze rodziny! W tym numerze Projects chcemy nawiązać do dwóch ważnych aspektów stylu życia WŻCh: kwestii animatorów wspólnot oraz dynamiki procesu RPWR (rozeznawanie – posyłanie – wspieranie – rewizja). W listach skierowanych do wspólnot narodowych (listopad 2009, październik 2010), Prezydent poprosiła o opinie dotyczące tych dwóch dziedzin.

Światowy Dzień WŻCh to doskonała okazja, by ponownie uświadomić sobie łaskę bycia częścią wspólnoty światowej. Każdego roku wspólnie podejmujemy rozważania, pomagające budować naszą tożsamość wspólnotową. W ramach obchodów światowego dnia WŻCh w 2011 roku proponujemy, aby wszystkie wspólnoty zastanowiły się nad charakterem wspólnoty, do której jesteśmy powołani, biorąc za punkt odniesienia naszą współodpowiedzialność w WŻCh, a zwłaszcza współodpowiedzialność finansową.

Projects 144 - Światowy Dzień WŻCh 2010

Opcja dla ubogich w tożsamości WŻCh
(Gdzie są ubodzy w WŻCh?)

Pod koniec obrad Zgromadzenia Ogólnego WŻCH w Fatimie, gdy dokument końcowy był już opracowany, niektórzy delegaci zgłosili brak, ich zdaniem, należytego pogłębienia kwestii: „jaka istnieje zależność między WŻCH a ubogimi?”. Wielu uczestników było zdania, że ta relacja jest jasno wyrażona w Zasadach Ogólnych. Jednak rozmowy w trakcie spotkania światowego ukazywały zupełnie coś innego – brak należytej jasności w tej kwestii.

Projects 143
Październik 2009

Międzynarodowy apostolat WŻCh i jego promocja.

Drodzy przyjaciele w Panu,

Ostatnie Zgromadzenie Światowe naszej Wspólnoty zaleciło, aby nominować koordynatora inicjatyw apostolskich i promocji apostolatu. Rekomendacja ta, zainspirowana apostolskim charakterem naszej wspólnoty jest głęboko zakorzeniona w charyzmacie WŻCh[1]. Jest to dla nas wezwanie, abyśmy bardziej uwidaczniali podejmowane przez nas działania apostolskie, a także naszą obecność przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie działamy jako organizacja pozarządowa (NGO) ze statusem doradczym.

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl