Fundacja VINEA

2022-10-22

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA została powołana przez Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego z inicjatywy poznańskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w roku 2010. W swoich celach statutowych zawiera działalność kulturalną, edukacyjną i działania na rzecz ochrony zabytków. Od czasu powstania Fundacji odbyło się wiele warsztatów, koncertów czy konferencji. Jesteśmy otwarci na współpracę i pomysły, szukamy ludzi kreatywnych i chcących się zaangażować. Prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

Zapraszamy do odwiedzenia strony Fundacji: www.vinea.org.pl

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-DUCHOWA VINEA

Celem działalności Poradni jest świadczenie różnorodnych form pomocy wszystkim tym – zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym – którzy poszukują drogi do pełni życia poprzez porządkowanie i rozwój sfery emocjonalnej, psychicznej i duchowej. Łaska buduje na naturze, dlatego chcemy pomagać ludziom troszczyć się o psychikę i sferę duchową tak, aby mogli żyć pełniej i bardziej szczęśliwie w relacji do siebie, innych osób i otaczającego świata.

Pragniemy realizować ten cel poprzez profesjonalny zespół specjalistów: psychologów, terapeutów, doradców i osoby duchowne, których łączy wiara w Boga przeżywana jako osobista pasja. W sposób szczególny jest nam bliska duchowość św. Ignacego Loyoli, w której sami szukamy inspiracji do dobrego życia. Pragniemy szanować i wzmacniać wartości duchowe osób, które poszukują pomocy dla siebie i swoich bliskich.

Więcej informacji:
www.vinea.org.pl
[email protected]