Światowa Rada Wykonawcza, zwana też ExCo (z angielskiego Executive Commitee jest wybierana na okres 5 lat podczas Zgromadzenia Ogólnego Wspólnoty Światowej. W jej skład wchodzi prezydent, wiceprezydent, sekretarz, czterech doradców oraz asystent kościelny.

Rada Wykonawcza między innymi wciela w życie postanowienia podjęte na Zgromadzeniu oraz wspiera rozwój wspólnot narodowych, zachęca je do wzajemnej pomocy i współpracy.

Do Fatimy przybyli delegaci z 66 krajów. W ciągu pierwszych dni Zgromadzenia w Fatimie uczestnicy podzielili się doświadczeniem drogi swoich Wspólnot Narodowych. 15 sierpnia rozpoczął dyskusję na tematy wniesione przez uczestników. Metodą tego spotkania była "otwarta przestrzeń". Po wstępnej modlitwie delegaci rozmawiali w spontanicznie tworzonych grupkach dyskusyjnych na nurtujące ich tematy. Każdy mógł zgłosić własny temat i każdy mógł w dowolnym czasie przyłaczyć się do jednej z grup (niektórzy wytrwale migrowali z jednej grupy do drugiej, rzucając swoje pomysły). W sumie powstało 60 tematów. Praca każdej z grup została podsumowana pisemnie. Praca ta była kontynuowana również następnego dnia.

Zgromadzenie Ogólne kieruje Światową Wspólnotą WŻCh. Decyduje o jej kierunkach działania, wybiera prezydenta i Radę Wykonawczą. Jest miejscem na którym wspólnoty narodowe dzielą się swoimi doświadczeniami. Biorą w nim udział delegaci ze wszystkich Wspólnot Narodowych WŻCh, (dwóch delegatów świeckich i jezuita, z każdej wspólnoty), w tym także z Polski, oraz ustępująca Światowa Rada Wykonawcza.

do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
"Posłani przez Chrystusa członkowie jednego ciała"

Preambuła

My, delegaci Zgromadzenia Ogólnego Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, zebrani tutaj, w Nairobi, w Kenii, w 2003 roku, czujemy się utwierdzeni w naszym powołaniu, aby stawać się świeckim ciałem apostolskim dzielącym odpowiedzialność w misji w Kościele. Wiemy o różnych stopniach doświadczenia na drodze WŻCh pośród naszych zróżnicowanych, pełnych bogactwa wspólnot. Jako ciało apostolskie, decydujemy się, by w tej różnorodności iść razem jako wspólnota światowa, wspierając się wzajemnie w naszych słabościach i dodając jedni drugim siły.
Będąc w drodze, z wdzięcznością dostrzegamy odczuwalną obecność Pana pośród nas. W miarę jak postępujemy naprzód w kierunku stawania się jednym ciałem apostolskim, zauważamy z pokorą naszą całkowitą zależność od Boga oraz osobistą i wspólnotową konieczność, by się do Niego ciągle nawracać.

Jakkolwiek obecne struktury i procedury wewnątrz naszej Wspólnoty są ważne dla naszego życia i naszej drogi, zdajemy sobie sprawę, że mogą one potrzebować rewizji po to, by lepiej odpowiadały naszemu powołaniu do stawania się ciałem bardziej apostolskim. Każda zmiana musi uwzględniać rozmaite stopnie rozwoju życia wspólnotowego, przez które to stopnie przechodzą obecnie nasze Wspólnoty Narodowe. W tym dokumencie, który adresujemy do liderów odpowiedzialnych za wspólnotę światową i wspólnoty narodowe oraz do całej światowej WŻCh, chcemy zawrzeć i opisać pracę, którą wykonaliśmy podczas tego Zgromadzenia oraz drogę, którą przebyliśmy.

Gruntowną, umocnioną formację oraz liderowanie na wszystkich szczeblach Wspólnoty Światowej określiliśmy jako istotne wymogi w naszym stawaniu się coraz bardziej ciałem apostolskim.

Fatima, Portugalia
12
-21 sierpnia 2008 r.

Będąc w drodze jako Ciało Apostolskie - Nasza odpowiedź na łaskę daną nam od Boga „Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali” (Mk 6, 30).


Preambuła

My, delegaci Zgromadzenia Ogólnego Światowej WŻCh, zgromadzeni w Fatimie – Portugalii dokonaliśmy rewizji tego, jak WŻCh odpowiada na łaskę Zgromadzenia Światowego WŻCh w Nairobi, podczas którego „czuliśmy się utwierdzeni w naszym powołaniu, aby stawać się świeckim ciałem apostolskim dzielącym odpowiedzialność w misji w Kościele” (Dokument końcowy, 2003).

Zgromadzeni wokół Jezusa i w obecności Najświętszej Maryi – wzoru współpracy w głoszeniu Dobrej Nowiny, opowiedzieliśmy Jemu i sobie nawzajem to wszystko, czego dokonaliśmy, czego uczyliśmy innych i czego my nauczyliśmy się w drodze od czasu spotkania w Nairobi. Zgromadzenie Dwunastu wokół Jezusa stało się modelem Zgromadzenia Ogólnego Światowej WŻCh w Fatimie.

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl