Wspólnota Życia Chrześcijańskiego jest światowym, publicznym stowarzyszeniem na prawach papieskich, którego centrum znajduje się obecnie w Rzymie. Tym samym charyzmatem bazującym na duchowości ignacjańskiej żyje ponad 160 tys. osób zgromadzonych w 60 wspólnotach narodowych, obecnych na wszystkich kontynentach. Wspólnota ma swoich przedstawicieli m.in. w ONZ, a także jest członkiem Konferencji Międzynarodowych Organizacji Katolickich.

Najwyższą władzą jest Zgromadzenie Ogólne , które zbiera się co 5 lat i decyduje o normach i kierunkach działania wspólnoty. Za wprowadzanie decyzji w życie i kierowanie bieżącą pracą odpowiedzialna jest Rada Wykonawcza, w której skład wchodzi 7 wybieranych osób świeckich z różnych narodowości. Na czele rady wykonawczej stoi prezydent, którym obecnie jest Mauricio Lopez Oropeza z Meksyku (fot. wyżej). Asystentem kościelnym światowej WŻCh mianowanym przez Stolicę Apostolską jest generał jezuitów o. Adolfo Nicolás SJ, którego reprezentuje w Radzie Wykonawczej wiceasystent - obecnie o. Luke Rodrigez SJ.

W  Europie, poza Polską, WŻCh jest obecne w Niemczech, Austrii, Belgii, Chorwacji, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Luxemburgu, Malcie, Holandii, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Litwie. Są też wspólnoty na Łotwie, Słowacji i w Rumunii, które przygotowują się do przyjęcia do Wspólnoty Światowej.
Strony www innych wspólnot.
Oficjalna strona wspólnoty światowej

Kontakt

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

Newsletter

Wysyłane raz w miesiącu najważniejsze informacje z życia wspólnoty narodowej.

© WŻCH Polska 2020
Wykonanie: Solmedia.pl