Kim jesteśmy

2024-01-01
fot. tonodiaz/ freepik.com

WŻCh Lublin– jesteśmy jednym z kilkunastu ośrodków Polsce, w których obecna jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.

Jesteśmy apostolską wspólnotą ludzi świeckich czerpiącą z duchowości św. Ignacego z Loyoli. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w swoim życiu przyczyniając się do budowania Królestwa Bożego tu na ziemi.

Spotykamy się w małych grupach tzw. wspólnotach podstawowych, gdzie dzielimy się doświadczeniem Boga w życiu, wspólnie modlimy się, medytujemy Słowo Boże, praktykujemy ignacjański rachunek sumienia, rozeznajemy wolę Boga i podejmujemy działania apostolskie. Raz na jakiś czas spotykamy się także we wspólnocie lokalnej na wspólnej Mszy św., medytacji ignacjańskiej czy wspólnych wyjazdach.