Wielkanoc, czyli Wielka Noc

08/04/2023

Z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt Wielkiej Nocy, Wielkiej Tajemnicy manifestującej niezgłębioną miłość Boga do stworzenia, życzymy codziennego, owocnego odkrywania Boga ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz czerpania z Jego serca i rąk rezurekcyjnej nadziei i radości.

Alleluja!