Zapraszamy na Rekolekcje! Zaczynamy od… dzisiaj

05/03/2023

+

Jeśli nie możesz z rozmaitych względów uczestniczyć  na miejscu w Rekolekcjach „Radość codzienności”, zapraszamy Cię do udziału w nich za pośrednictwem naszej strony internetowej. Znajdziesz na niej, w zakładce Rekolekcje, medytacje do indywidualnego przeprowadzenia w każdy roboczy dzień tygodnia. Zachęcamy także do podzielenia się doświadczeniem płynącym z Rekolekcji poprzez kontakt na stronie wspólnoty kaliskiej na Facebooku (https://www.facebook.com/WZChKalisz) lub przesłanie listu elektronicznego pod podany na stronie (https://wzch.org.pl/kalisz/) email. Jeśli stwierdzisz, że pociąga Cię proponowana przez nas droga, zapraszamy w szeregi naszej Wspólnoty. 

Medytacje zostały udostępnione naszej Wspólnocie przez trójmiejską Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Dziękujemy!

Wywiad z o. superiorem Januszem Warzochą SJ, Asystentem kaliskiej WŻCh, o rekolekcjach ignacjańskich w ciągu życia w Radiu Rodzina (rozmawia Tomasz Klimowicz)