Rekolekcje ignacjańskie w ciągu życia… o radości

13/02/2023
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Kaliszu
Autor: Michał Szymański

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego oraz Księża Jezuici przy Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu zapraszają w dniach od 5 marca do 2 kwietnia na Rekolekcje ignacjańskie w ciągu życia, które w tym roku upłyną pod hasłem „Radość codzienności”.

Udział w rekolekcjach jest bezpłatny i nie wymaga od uczestnika porzucenia codziennych obowiązków czy kilkudniowej nieobecności w domu lub pracy. Dzięki tym rekolekcjom łatwiej wkracza się w świat rekolekcji „zamkniętych” i odnajduje w duchowości ignacjańskiej remedium na problemy trudnej współczesności nie tylko własnej. Rekolektanci jedynie w poszczególne niedziele spotykają się w godzinach od 15 do 18 przy ul. Stawiszyńskiej 2 (wejście od strony parkingu) na Mszy Świętej, konferencji, medytacji i dobrowolnym dzieleniu się duchowymi przeżyciami, a także otrzymują materiały na tydzień indywidualnej, codziennej modlitwy metodą ignacjańską nad Pismem Świętym (od 30 do 60 minut), natomiast w odpowiadającym im czasie mogą odbyć indywidualną rozmowę z doświadczoną osobą towarzyszącą, a jako świeccy kontynuować po rekolekcjach przygodę ze świętym Ignacym z Loyoli w szeregach istniejącej także w Kaliszu Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Zapisy i dodatkowe informacje:

tel. (+48) 668 624 940, tel. (+48) 509 855 502 lub e-mail [email protected]

 

Zapraszamy!

 

Dla chętnych niemogących z powodu choroby czy wieku uczestniczyć na miejscu w Rekolekcjach ignacjańskich w ciągu życia będzie możliwość udziału w nich za pośrednictwem naszej strony (Aktualności, Czytelnia) i Radia „Rodzina”.