POMOC PSYCHOLOGICZNA I DUCHOWA

.

Fundacja Vinea
Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju w Poznaniu
Fundacja Inigo
Fundacja pomocy psychologicznej i duchowej w Warszawie