MIGRACJE

fot. Vinuthap / flickr.com

O nas

WŻCh Polska włączyła się w Europejską Sieć Apostolską ds. Migracji podczas spotkania, które odbyło się 7-8 kwietnia 2017 r. w Barcelonie, gdzie reprezentowała nas Katarzyna Artemiuk. Bezpośrednio po spotkaniu w Barcelonie została zainicjowana w polskiej WŻCh Grupa Migracje, w której skład wchodzą osoby zaangażowane we współpracę z Jezuickim Centrum Społecznym ‘W Akcji’ w Warszawie.

W Grupie Migracje wspólnie poszukujemy odpowiedzi na rzeczywistość migracji i uchodźstwa w duchu ignacjańskiego wezwania Papieża Franciszka: „Przyjąć – Towarzyszyć – Rozeznawać – Integrować”. Dlatego też chcemy coraz głębiej poznawać sytuację migrantów i uchodźców oraz stwarzać możliwości rozmowy i spotkania z osobami, które na różne sposoby dotykają tej rzeczywistości.

Wszystkie wpisy w tej kategorii >>>


Kierunek naszych działań określają obszary i cele rozeznane przez Europejską Sieć Apostolską ds. Migracji na najbliższe dwa lata:

Uwrażliwianie na problem migracji i pogłębianie wiedzy o życiu uchodźców i migrantów.
Cel: przybliżanie informacji, udostępnianie materiałów
Promowanie i wspieranie procesów rozeznawania dotyczącego naszej odpowiedzi na rzeczywistość migrantów i uchodźców we wspólnotach narodowych.
Cel: zachęcanie wspólnot narodowych do rozeznawania tego obszaru apostolskiego, który przez wspólnotę światową został uznany za jeden z priorytetów w ramach obszaru globalizacji i ubóstwa
Rozwijanie projektów – pomoc w podejmowaniu działań na rzecz migrantów i uchodźców.
Cel: udzielanie konkretnej odpowiedzi na wezwanie do zaangażowania w misję na rzecz migrantów i uchodźców.

Grupa Migracje jest grupą otwartą, więc zapraszamy do jej współtworzenia wszystkich zainteresowanych tym tematem, zarówno osoby, które już angażują się w dzieła związane z migracjami i uchodźstwem jak i osoby, które do tej pory nie podejmowały tego rodzaju działań. Chcemy, aby ta grupa była naszą wspólną przestrzenią do wymiany doświadczeń, rozmowy i modlitwy.