Za nami XII Zgromadzenie Krajowe WŻCh w Polsce (Porszewice)

7 czerwca 2024
Kinga Waliszewska

W dniach 30 maja – 2 czerwca 2024 r.  w Porszewicach odbywało się XII Zgromadzenie Krajowe WŻCh w Polsce. Każda wspólnota podstawowa była reprezentowana przez swojego Delegata, a Zgromadzenie określiło kierunki rozwoju na kolejnych pięć lat, zrewidowało dotychczasowe działania i przedstawiło propozycje nowych.  Przygotowano i przyjęto tekst dokumentu końcowego.

Przedstawicielami krajowej wspólnoty zostali wybrani:

Marcin Telicki (Poznań) – prezydent

Elżbieta Gleba (Lublin) – wiceprezydent

Anna Magnuska (Kraków) – doradca

Małgorzata Stelmaszyk (Warszawa) – doradca

Sylwia Szliserman (Białystok) – doradca

Tak jak do tej pory towarzyszyć będą nam dwaj jezuici: o. Leszek Mądrzyk SJ (asystent krajowy) i o. Andrzej Sarnacki SJ (wiceasystent krajowy).

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie:

a. Elżbieta Wierszyło (Toruń) – przewodnicząca

b. Mariola Burza (Kalisz) – członek Komisji Rewizyjnej

c. Anna Lis (Radom) – członek Komisji Rewizyjnej

„Chcemy z oddaniem służyć wspólnocie, wspierając ją decyzjami, działaniem i modlitwą – i o to samo, w duchu wspólnotowości, prosimy” – przekazali wspólnocie członkowie nowej Rady Wykonawczej.