Kurs Kuźnia prezentacja wprowadzająca

14 maja 2024

Kurs Kuźnia został stworzony przez zespół w składzie:

Krystyna Seremak, Małgorzata Sosińska, Iwona Klimek, Magda Miężał, Sylwia Szliserman, Jolanta Żero-Grochowska, Marta Lewandowska-Harasimowicz

Wszystkie konspekty i prezentacje zostały opracowane na bazie dokumentów i materiałów WŻCh

Prezentacja_0. Kuźnia_wprowadzenie