Projekty 181

30 kwietnia 2024

„Naszym powołaniem jest rezygnacja z siły osiąganej przemocą na rzecz siły osiąganej bezsilnością…
Mamy wolność pozwalającą nam na nowo otworzyć nasz świat z tą samą boską mocą, z którą przyszedł Jezus,
i jesteśmy w stanie kroczyć w dolinie ciemności i łez, nieustannie w komunii z Bogiem… by zawsze i wszędzie głosić dobrą nowinę.
To właśnie ta boska moc czyni nas świętymi – nieustraszonymi – którzy mogą uczynić wszystkie rzeczy nowymi”.
(Henri J.M. Nouwen, Znajdując drogę do domu: ścieżki do życia i ducha)

Do Krajowych Rad Wykonawczych i wszystkich Członków WŻCh:
Wprowadzenie
Kontemplacja o Wcieleniu to głębokie ćwiczenie, które zaprasza nas do rozważania Bożego miłosierdzia. Przemienia nas, abyśmy to, czym jesteśmy i co posiadamy, oddali na służbę Królestwa
Bożego. Kontemplujmy doświadczenie Maryi i tak jak Ona wyruszmy jako jedna światowa wspólnota w naszą podróż ku przyszłości, którą Bóg dla nas przygotowuje. Nie znamy celu naszej
podróży, ale jesteśmy wypełnieni tą samą nadzieją, którą Maryja złożyła w Chrystusie.

Projects_181_PL