List od Rady Światowej

30 kwietnia 2024

Drodzy Przyjaciele,
Jako Światowa Wspólnota Liderów w rozeznawaniu (W-ExCo) piszemy do Was po naszym pierwszym osobistym spotkaniu w Rzymie, które odbyło się w dniach od 8 do 14 stycznia 2024 roku. Pracując przez cały tydzień, modliliśmy się za Was wszystkich i czuliśmy Wasze modlitwy
za nas. To spotkanie było bardzo energetyczne dla nas wszystkich i było ważnym doświadczeniem żywej wspólnoty. Mamy nadzieję, że ten list przekaże tę samą energię i nadzieję na przyszłość, którą zaszczepiło w nas to spotkanie.

JEDNA wspólnota w twórczej ewolucji Poczucie JEDNEJ wspólnoty jest bardzo silne, jednak innym silnym uczuciem jest to, że nasza
wspólnota jest w ruchu, idzie naprzód z Panem. W miarę jak wspólnota posuwa się naprzód, musimy zwracać uwagę na znaki, które wymagają od nas zmiany. Zmieniamy się nie dla samej zmiany, ale jako widoczny znak wzrostu. Wzrost, z definicji, jest zmianą.
Pierwszą oczywistą oznaką zmiany jest tytuł tego listu. Do 2023 r. ten kanał komunikacyjny był znany jako „Projekty”

CZYTAJ cały tekst