Misterium Paschalne 2023

4 kwietnia 2023
Mysterium paschale –
tajemnica Przejścia,
w której jest odwrócony porządek mijania.
….
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu
jest tajemnicą.
Tajemnica – to zapis głęboki
dotychczas nie odczytany do końca,
….
Jeśli Ktoś odsłoni ten zapis
i odczyta, I sprawdzi na sobie,
i PRZEJDZIE –
wówczas dotykamy śladów
i przyjmujemy sakrament, w którym pozostał
Ten co odszedł…
i przemijając nadal ku śmierci,

trwamy w przestrzeni tajemnicy.
św Jan Paweł II