Światowy Dzień WŻCh 2023: Powołani do życia nadzieją, która jest radosna, aktywna i twórcza!

30 marca 2023

Nr 179, Grudzień 2022

Język oryginału: angielski

Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość.

Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy.

O czwartej będę podniecony i zaniepokojony: poznam cenę szczęścia! A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotować… Potrzebny jest obrządek.

(Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, rozdz..21)

 

Do Krajowych Rad Wykonawczych i wszystkich członków WŻCh:

Wprowadzenie

Kiedy każdego roku 25 marca obchodzimy Światowy Dzień WŻCh, zawsze wspominamy Zwiastowanie Anioła Gabriela skierowane do Maryi oraz Wcielenie naszego Pana. Dziewica Maryja jest dla Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego wzorem współpracy z misją Chrystusa. Czujemy Jej macierzyńską obecność jako tej, która się o nas troszczy. Towarzyszy nam na naszej drodze wierności powołaniu, które każdy z nas otrzymał. Jej przykład inspiruje nas do nadziei, która jest radosna, aktywna i twórcza.

W drodze naszej wspólnoty do Zgromadzenia Ogólnego w Amiens (i dalej) odkrywamy ścieżki nadziei. Gdy Bóg toruje drogi naszej Światowej Wspólnocie, szukamy pomocy u Maryi, Matki Nadziei.

Radosna nadzieja związana ze Zwiastowaniem

Święto Zwiastowania ma miejsce, ponieważ Maryja powiedziała „tak” na zaproszenie Anioła Gabriela. Zwrócona w stronę nieznanej przyszłości, Maryja posłuchała. Dowiedziawszy się o zaskakujących rzeczach, Maryja odważyła się zapytać. Pomagając sobie w dostrzeżeniu tego, czego Bóg od Niej oczekiwał, Maryja powiedziała z całego serca i z radością „TAK” Bogu swojego ludu. Bóg Abrahama i Mojżesza był Bogiem wolności, w którym mogła pokładać swoją ufność.

„TAK” Maryi oznaczało przyjęcie Życia i zgodę na bycie naczyniem dla Słowa, które stało się ciałem. I chociaż mogło się to wydawać trudne do zrozumienia dla Niej – jak i dla nas często – uwierzyła w obietnicę, pokładając ufność w Bogu. Ufność większą niż jej osobiste pragnienia i oczekiwania. Wierna tej obietnicy, Maryja nosiła Ewangelię w swoim łonie. Oczekiwała na przyjście swojego Syna, ufając temu, co działo się w Niej. Przyjmując zaproszenie anioła, Maryja odkryła swoje powołanie do bycia Matką Boga. Niech nasze oczekiwanie – tak jak oczekiwanie Maryi – będzie radosne.

Co pomaga mi i mojej wspólnocie usłyszeć zaproszenia Boga?

Co nie pozwala mi lub nam odpowiedzieć pozytywnie na te zaproszenia?

Jakie osobiste/wspólnotowe zobowiązania, pragnienia i marzenia wymagają większej uwagi?

 

Aktywna nadzieja dzięki Adwentowi

Aby uczcić nasz Światowy Dzień WŻCh, jako Światowa Rada Wykonawcza napisaliśmy ten tekst z wyprzedzeniem. Wiemy o potrzebie przygotowania drogi. W chwili, gdy to piszemy, przeżywamy Adwent, uprzywilejowany czas przygotowania do świętowania i kontemplacji Narodzin Jezusa.
Boże Narodzenie jest dniem radości i cudów, które możemy przyjąć tylko wtedy, gdy się przygotujemy. Adwent jest więc czasem towarzyszenia Maryi w tych ostatnich dniach przed porodem. Jesteśmy zaproszeni, aby wyobrazić sobie Jej ostatnie tygodnie ciąży, podróżowanie w drodze do Betlejem z Józefem (który wiedział o niepewności, o kochaniu, o przyjmowaniu, o marzeniach). Maryja przygotowuje swoje serce. Być może miała nadzieję, że anioł powróci i lepiej wyjaśni to, co się dokonuje, ale zrozumiała, że Bóg powołał ją do wiary. I tak Maryja zrozumiała logikę Ewangelii, w której małość staje się wielkością, a wielkość staje się mała, pokorna i prosta.
Adwent to czas, w którym pragniemy narodzić się na nowo z Panem. Wraz z Jezusem pojawia się nadzieja na nowe życie. Niech nasze oczekiwanie wraz z Maryją będzie aktywne.

 

Jak ja i moja wspólnota czekamy na Boga, który chce się narodzić wśród nas?

Jakie praktyki są mi/nam potrzebne, aby czuwać i współpracować z wcieleniem Boga w naszym świecie?

Co możemy zrobić, aby przygotować się do świętowania, przyjęcia i przeżywania z radością Dobrej Nowiny?

 

Twórcza nadzieja w Zgromadzeniu Światowym

Nasza światowa wspólnota WŻCh weszła w kilkumiesięczne przygotowania do 18. Światowego  Zgromadzenia, które odbędzie się w sierpniu 2023 roku. W miarę zbliżania się do Amiens, to właśnie u boku Jezusa szukamy twórczej nadziei. Z Jezusem rozeznajemy konkretne sposoby głoszenia radości, miłości, pokoju i nadziei, które znajdujemy w Jego imieniu. Jesteśmy zaproszeni, by z nieustannym entuzjazmem modlić się o łaskę: „Panie, pomóż nam iść dalej; wskaż nam drogę”!

Razem czekamy na dobrą nowinę dla życia naszej wspólnoty, którą Pan wygłosi w Amiens. Ale w naszym życiu pełnym technologii często unikamy czekania. Spieszymy się, rozpraszani przez wiele rzeczy, podłączeni do prądu, ale wyłączeni na to, jak Bóg chce nas spotkać. Zabiegani, możemy jednak przypomnieć sobie o modlitwie codziennego rachunku sumienia. W ten sposób Bóg zaprasza nas, abyśmy zwolnili i pozwolili, aby wdzięczność wypłynęła na powierzchnię. Jesteśmy zaproszeni, aby czekać z cierpliwym sercem, patrząc z wdzięcznością na dzień dzisiejszy i z ufnością patrząc w przyszłość.

Kiedy gromadzimy się na wielkim dziękczynieniu Eucharystycznym, doświadczamy obfitej miłości Boga. Posłani do naszego życia, uczymy się kochać ludzi i świat poprzez nasze relacje i wspólnotę. Podobnie jak uczniowie z Emaus, w chwilach zagrożenia lub kryzysu możemy jednak oddzielić się od wspólnoty. Jezus spotyka nas na tej drodze i rozpala nasze serca na nowo. Jesteśmy więc wspólnotą, która znajduje wspaniałe życie w obecności Jezusa.

Choć zadanie jest wielkie, Jezus wzywa nas do wiary i do świadczenia o swojej Ewangelii w naszym życiu. Zachęca nas do wyjścia na wprost jako świadkowie, posyłając nas „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Na drodze ku przyszłości jesteśmy wezwani do spotkania z Bogiem, budowania wspólnoty i zachowania dzieła stworzenia. Niech nasza Światowa Wspólnota będzie wypełniona entuzjazmem i energią, które pozwolą kontynuować Rozeznawanie Ścieżek Nadziei!

Matko Boska Drogi, módl się za nami.

Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.

Święci i świadkowie WŻCh, módlcie się za nami.

Jakie nadzieje musimy dziś wzmacniać w naszym życiu wspólnotowym?

Co oznacza „Rozeznawanie ścieżek nadziei” dla mojej wspólnoty?

Gdzie widzicie w naszym świecie znaki nadziei, które możemy wspólnie wspierać i pielęgnować?

 

Prosimy o podzielenie się z nami owocami swojej modlitwy! Będziemy zbierać te refleksje, aby podzielić się nimi na stronie internetowej WŻCh i na Facebooku. To, co proste, jest dobre. Bardzo mile widziane są również wasze kreatywne pomysły i interpretacje! Owoce waszej modlitwy i rozeznania pomogą nam w modlitwie i rozeznaniu podczas naszego Zgromadzenia Światowego. Odpowiedzi prosimy przesyłać do Sekretariatu Światowego ([email protected]).

 

James O´BRIEN           Manuel MARTÍNEZ                Denis DOBBELSTEIN  Ann Marie BRENNAN     Catherine WAIYAKI

Daphne HO Diego PEREIRA            Najat SAYEGH               Daniela Ochoa José DE PABLO SJ

Rzym, 9  grudnia 2022