Nowy Rok 2023

31 grudnia 2022

W ostatnim dniu roku przyglądamy się tajemnicy przemijalności czasu. Śmierć Papieża Benedykta XVI, jego przejście do Domu Ojca, powoduje zadumę, ale przede wszystkim wielką wdzięczność: za dzieło życia i nauczania. Równocześnie zaś podsumowywać będziemy własne zakończenia roku, radosne i związane z cierpieniem – oby zawsze w optyce Bożej Miłości. Niech to będzie nasze największe (albo i jedyne) życzenie: trwać w Nim.

„A zatem jesteśmy wezwani do postrzegania Kościoła nie w jego aspekcie doczesnym i ludzkim, naznaczonym słabością, ale takim, jak go pragnął Chrystus, to znaczy jako «obcowanie świętych». W Credo wyznajemy go jako «święty», bowiem jest on Ciałem Chrystusa, narzędziem udziału w świętych obrzędach, w pierwszym rzędzie w Eucharystii, jest rodziną Świętych, których opiece zostajemy powierzeni w dniu Chrztu. Dziś [podczas Święta Wszystkich Świętych] czcimy właśnie tę niezmierzoną rzeszę Wszystkich Świętych, którzy dzięki odmiennym losom życia ukazują nam różne drogi do świętości, zjednoczone przez wspólny mianownik: naśladowanie Chrystusa i upodobnienie się do Niego – ostateczny cel naszej ludzkiej doli. Bowiem wszystkie stany życia, dzięki działaniu łaski oraz wytrwałemu zaangażowaniu, mogą stać się drogami uświęcenia”.

(Benedykt XVI, 2.11.2011)

A zatem życzymy aby Nowy Rok 2023 obfitował w łaski, które pomogą nam bardziej przylgnąć do Jezusa.

Rada Wykonawcza Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce.