Święto Wspólnoty – Zwiastowanie

30 kwietnia 2022

Zwiastowanie Pańskie, to moment, w którym Wola Boga spotyka się z wolą człowieka. Dzięki tej jedności została otwarta droga Zbawienia, droga do Życia. To wielkie wydarzenie stało się szczególną inspiracją dla sposobu życia naszej Wspólnoty. Na wzór Maryi staramy się poznać i zrozumieć Wolę Boga i na wzór Maryi staramy się ją przyjąć, uczynić naszą.

Prośmy dziś Boga, o Jego łaski dla naszej Wspólnoty, dla naszych Asystentów, naszych Przyjaciół, aby umacniał nas w naszej drodze, pomagał nam w naszych poszukiwaniach, wlewał w nas radość i pokój.

Z życzeniami błogosławieństwa na czas wspólnotowego świętowania
Rada Wykonawcza WŻCh w Polsce