Newsletter WŻCh w Polsce – lipiec-sierpień 2021

22 sierpnia 2021

„Nowość często budzi w nas lęk, także nowość, którą przynosi nam Bóg, nowość, jakiej Bóg od nas oczekuje. Jesteśmy jak apostołowie z Ewangelii: często wolimy trzymać się naszych pewności, zatrzymać się przy grobie, z myślą o zmarłym, który ostatecznie żyje jedynie w pamięci historii jak wielkie postaci z przeszłości. Boimy się niespodzianek Boga. Drodzy bracia i siostry, w naszym życiu boimy się niespodzianek Boga! On  zawsze  nas zaskakuje! Taki jest Pan. Bracia i siostry, nie zamykajmy się na nowość, którą Bóg pragnie wnieść w nasze życie! Często jesteśmy zmęczeni, rozczarowani, smutni, odczuwamy ciężar naszych grzechów, myślimy, że nie podołamy? Nie zamykajmy się w sobie, nie traćmy ufności, nigdy nie ulegajmy zniechęceniu: nie ma takich sytuacji, których Bóg nie mógłby odmienić”.
Papież Franciszek, 30 marca 2013

 

Skrót najważniejszych informacji miesiąca:

 • Potęgując miłość braterską…
 • Jesteśmy wspólnotą apostolską (sprawozdanie z seminarium letniego)
 • Tak działamy!
 • Rekorowerymka – rekolekcje na rowerze
 • Białystok: Piknik św. Ignacego w Dolinie (fotorelacja)
 • Śladami jezuickich świętych do Braniewa

Potęgując miłość braterską…

Letnie miesiące były dla niektórych okresem wypoczynku, dla innych czasem zwykłej pracy, dla wielu momentem duchowego wzmocnienia podczas pielgrzymek lub rekolekcji. W każdym przypadku i we wszystkich okolicznościach próbujemy szukać Boga. W obecnym numerze newslettera znajdują się sprawozdania z czasu seminarium oraz różnych wspólnotowych inicjatyw. Wszystkie doświadczenia, jak naucza św. Ignacy, mają prowadzić do jednego celu: „Z jednej strony więc pracując nad Waszym wykształceniem, a z drugiej potęgując miłość braterską, staniecie się w pełni narzędziami i współpracownikami łaski Bożej w tym najwyższym dziele prowadzenia stworzeń do Boga, ich najwyższego celu” („List o doskonałości”). Zbierając to, co przeżyliśmy, przygotowujmy się zatem na to, co przyniesie nam nowy rok formacyjny.


Jesteśmy wspólnotą apostolską
(sprawozdanie z seminarium letniego)

Co roku dla osób uczestniczących w spotkaniach WŻCh organizowane jest ogólnopolskie spotkanie tematyczne – seminarium letnie. W tym roku miało ono po raz pierwszy formę hybrydową, czyli odbywało się stacjonarnie i było transmitowane online. Zgromadziło ponad 70 osób z całej Polski. Połowa z uczestników przybyła do domu rekolekcyjno-wypoczynkowego „Dobry Zakątek” w Konstancinie-Jeziornie, gdzie stacjonarnie uczestniczyła w spotkaniu. Druga połowa brała udział poprzez internetową platformę zoom. Członkom wspólnoty towarzyszył o. Leszek Mądrzyk SJ – asystent WŻCh z prowincji północnej, który stacjonarnie uczestniczył w spotkaniu i codziennie sprawował Eucharystię w pięknej kaplicy domu rekolekcyjnego. Online łączył się również nowo powołany wiceasystent WŻCh o. Mirosław Bożek SJ z prowincji południowej.

W tym roku seminarium otrzymało tytuł „Apostolstwo: rozeznanie-decyzje-działanie”. Tak szerokie zagadnienie zostało podzielone na 6 bloków tematycznych trwających ok. 2 godzin. Tematy bloków to: „Apostolstwo w rozumieniu ignacjańskim”; „Rozeznanie: jak i kiedy je podjąć, co brać pod uwagę”; „Aspekt gotowości i wolności wewnętrznej, aby Kochać i Służyć we wszystkim”; „Apostolstwo wspólnotowe i indywidulane, wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty”; „Głębsze spojrzenie na apostolstwo w naszych wspólnotach”. Każdy blok rozpoczynało krótkie wprowadzenie, po nim uczestnicy mieli czas na refleksję indywidulaną, z którą następnie udawali się na dzielenia w mniejszych grupach. Praca w grupach prowadzona była metodą 3 rund, a owoce ostatniej rundy były przekazywane na forum plenarnym wszystkim członkom seminarium. Również na platformie zoom odbywały się spotkania w mniejszych grupach tzw. pokojach i ich owoce były przekazywane na spotkaniu plenarnym.

Ostatni blok zawierał prezentację ogólnopolskich dzieł apostolskich. Wśród nich omawiane były Rekolekcje w Życiu Codziennym i ich dalszy rozwój. Swoje działania zaprezentował zespół ds. promocji (m.in nowe logo, planowaną stronę www.medytujslowo.pl, plakaty i ulotki). Zespół ds. rodziny opowiadał o spotkaniach dla rodzin „Zegar Rodzinny” i rekolekcjach ignacjańskich dla dzieci. Możliwość spotkania stacjonarnie dała wielu uczestnikom ogrom radości. Rozmowy nie miałyby końca, ale szczęśliwie formuła hybrydowa przywoływała do porządku, bo o zaplanowanej godzinie czekali już uczestnicy na platformie zoom. Na sobotę wieczór zaplanowane było tradycyjne ognisko, ale po bolesnych doświadczeniach z atakującymi komarami, zapadła decyzja wyjścia na spacer integracyjny. Przez 2 godziny spacerowaliśmy pięknym parkiem miejskim, a po spacerze czekała na nas niespodzianka: owoce i słodkości. Również uczestnicy online mieli możliwość nieformalnego spotkania na zoomie przy herbatce i ciastku.

Nasza wspólnota jest wspólnotą apostolską, choć w całym wielkim Kościele i mnogości Jego dzieł apostolskich, jesteśmy tylko cegiełką, to jak powiedział jedna z uczestniczek seminarium „bądźmy mocną, stabilną cegiełką”.

Agnieszka Pawela, WŻCh Poznań

Od redakcji: Niebawem materiały z seminarium (prezentacja, nagrania, artykuły pomocnicze) zostaną opracowane i przesłane do wspólnot.


Tak działamy!

W ramach Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce funkcjonuje kilka grup i zespołów, które mają koordynować działania apostolskie w poszczególnych obszarach. Podczas seminarium zostały one przedstawione przez koordynatorów. Przypominamy, jakie działania podejmują i jak można je wesprzeć.

1. ZESPÓŁ: Platforma Ignacjańskich Rekolekcji Internetowych (PIRI)

KONTAKT: Barbara Wielgus ([email protected])

DZIAŁANIA:
* połączyć działania ośrodków lokalnych dot. Rekolekcji w życiu codziennym
* przygotowanie platformy internetowej medytujslowo.pl
* opracowanie koncepcji platformy rekolekcyjnej dla szerokiego grona odbiorców
* plan rekolekcji w dowolnym terminie z indywidualnym towarzyszeniem

POTRZEBY:
* stworzenie bazy osób towarzyszących
* obsługa sekretariatu
* promocja? dzieła
* informacje szczegółowe zostaną wysłane wkrótce do wspólnot lokalnych

2. ZESPÓŁ DS. PROMOCJI

KONTAKT: Mateusz Czekała ([email protected])

DZIAŁANIA:
* cel: spójna i atrakcyjna prezentacja wspólnoty
* przygotowanie i druk ulotek i plakatów
* odświeżenie logo
* projekt i zamówienie „kominów” z logo WŻCh
* przygotowanie nowej strony internetowej

POTRZEBY:
* przedstawiciele wszystkich ośrodków lokalnych do redakcji strony internetowej
* spotkanie dla osób chętnych na temat sposobów promowania wspólnoty

3. ZESPÓŁ DS. PRZYMIERZA

KONTAKT: Justyna Telicka ([email protected])

DZIAŁANIA:
* cel: zespół rozeznający (dostrzec – ocenić – działać)
* formacja ku Przymierzu
* nazwać trudności w procesie podejmowania Przymierza i sposoby ich przekroczenia
* przygotowanie materiałów formacyjnych
* uporządkowanie dokumentów

POTRZEBY:
* zwrot ankiet
* modlitwa w intencji Zespołu

4. ZESPÓŁ DS. RODZINY

KONTAKT: Renata Ladzińska ([email protected])

DZIAŁANIA:
* rozwój „Zegara Rodzinnego”
* dyskusja nad różnymi obszarami życia małżeńskiego i rodzinnego, które możemy objąć naszym apostolstwem
* spotkanie tematyczne online (1: osoby niewierzące w rodzinie)
* zawiązanie wirtualnej grupy małżeństw

POTRZEBY:
* włączenie się przedstawicieli niereprezentowanych dotąd ośrodków lokalnych
* przygotowanie osób prowadzących „Zegar Rodzinny”
* organizacja tematycznych spotkań online
* przygotowanie wakacji dla rodzin (plan: sierpień 2022)
* Spotkania z Chrystusem – warsztaty dla dzieci
* modlitwa

5. GRUPA MIGRACJE?

KONTAKT: Katarzyna Artemiuk ([email protected])

DZIAŁANIA:
* Obecnie w grupę na stałe zaangażowanych jest 8 osób z trzech ośrodków: Warszawy, Trójmiasta i Kalisza. W naszych spotkaniach uczestniczyły także osoby z WŻCh w Poznaniu i Białymstoku.
* współpracujemy z Jezuickim Centrum Społecznym w Warszawie oraz z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie (dotychczas w Kaliszu)
* organizacja spotkań otwartych w temacie migracji i uchodźstwa (dla WŻCh i osób spoza wspólnoty)
* prowadzenie działań uwrażliwiających naszą wspólnotę na sytuację migrantów i uchodźców w Polsce i Europie
* organizacja wspólnego wyjazdu dla mam z dziećmi związanymi z JCS: 2019 w Stegnie nad Bałtykiem (na razie wstrzymany ze względu na covid)
* współpraca z Europejską Siecią Migracje: uczestnictwo w spotkaniach i podejmowanie inicjatyw spójnych z celami sieci

POTRZEBY:
* jesteśmy niezmiennie otwarci na przyłączenie się do nas nowych osób, dla których temat migracji oraz uchodźstwa jest ważny, bliski i interesujący
* jesteśmy także otwarci na zaproszenia od poszczególnych wspólnot (podstawowych i lokalnych) – możemy umówić się na wspólne spotkanie dotyczące konkretnego tematu lub pomocne w procesie rozeznawania zaangażowania w obszarze migracji i uchodźstwa

6. WSPÓLNOTA MODLITEWNA

KONTAKT: Małgorzata Dąbrowska ([email protected])


Rekorowerymka – rekolekcje na rowerze

W dniach od 3 do 11 lipca odbyła się III Rekorowerymka. Tym razem trasa wiodła z Poznania do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. W drodze rozważaliśmy medytacje przygotowane przez o. Dariusza Michalskiego o życiu św. Ignacego. Trasa wiodła z Poznania na południowy zachód. W okolicach Zgorzelca przejechaliśmy na niemiecką stronę Nysy Łużyckiej i dalej wzdłuż niej, a później wzdłuż Odry podążaliśmy w kierunku Szczecina przepiękną trasą rowerową tzw. ODER WEG.

Cały czas towarzyszyły nam odgłosy, zapachy i widoki nadrzecznych łąk. Tegoroczna trasa wiodła przez tereny, gdzie brakowało miejsc noclegowych w domach rekolekcyjnych czy klasztorach. W związku z tym nocowaliśmy w schronisku młodzieżowym, ośrodku wypoczynkowym, hotelach, domu weselnym, akademiku, pałacu i ośrodku sportowym. Z tego też względu tegoroczna Rekorowerymka miała wymiar bardziej ewangelizacyjny. Muszę przyznać, że w każdym z miejsc, gdzie nocowaliśmy, chętnie udostępniono nam miejsce na codzienną Eucharystię i przyjmowano nas niezwykle serdecznie.

Nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Okazało się, że jesteśmy pierwszą pielgrzymką, która dotarła do tego Sanktuarium. Zostaliśmy z niezwykłą gościnnością podjęci przez wspólnotę szczecińską oraz miejscowych ojców.

Maciej Chlebanowski, WŻCh Poznań


Białystok: Piknik św. Ignacego w Dolinie (fotorelacja)

1 sierpnia w Białymstoku odbył się Piknik św. Ignacego w Dolinie. Oto fotorelacja z tego radosnego spotkania.


Śladami jezuickich świętych do Braniewa

W ramach obchodów Roku Ignacjańskiego udaliśmy się w dniach 6-8 sierpnia 2021 z pielgrzymką do Braniewa, gdzie w 1564 roku na zaproszenie biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza (późniejszego kardynała) przybyli jezuici, rozpoczynając działalność w Rzeczpospolitej.

Na trasie pielgrzymki odwiedziliśmy: Pelplin (tu znajduje się księgozbiór jezuicki przekazany z Grudziądza), Malbork (dawna rezydencja jezuitów na zamku), Elbląg (stacja misyjna kolegium w Braniewie), Braniewo (kolegium Hozjanum) oraz Bydgoszcz (obecny i poprzedni zburzony kościół jezuitów). W drodze, w ramach konferencji i własnych poszukiwań, poznaliśmy historię polskich sławnych jezuitów takich jak:

 • Franciszek Bohomolec (1720-1784), komediopisarz, publicysta i poeta. Redaktor „Monitora” – czołowego czasopisma polskiego Oświecenia. Napisał między innymi znaną pieśń biesiadną „Kurdesz nad Kurdeszami”.
 • Adam Naruszewicz (1733-1796), poeta i historyk, biskup. Zwolennik Konstytucji 3 Maja. Autor satyr, sielanek, tragedii oraz „Historii narodu polskiego”.
 • Grzegorz Piramowicz (1735-1801), pedagog, działacz oświatowy. Sekretarz Komisji Edukacji Narodowej. Autor między innymi traktatu „Powinności nauczyciela…”, który kształtował nowy model nauczyciela szkoły ludowej.
 • Jan Paweł Woronicz, herbu Herburt (1757-1829), polski poeta, prepozyt infułat liwski (do 1791), kanonik warszawski, radca stanu, biskup krakowski, arcybiskup metropolita warszawski, prymas Królestwa Polskiego.
 • bł. Jan Beyzym (1850-1912), misjonarz na Madagaskarze, opiekun misji dla trędowatych. Zmarł zarażony trądem.
 • Czesław Białek (1920-1984), żołnierz Armii Krajowej, patriota i więzień polityczny, społecznik i opiekun represjonowanych, organizator akcji charytatywnych na rzecz krajów Trzeciego Świata i misji Kościoła.

Było to wspaniałe doświadczenie budowania międzypokoleniowej wspólnoty (dzieci, dorośli i dziadkowie) modlitwy i drogi w duchu św. Ignacego. Bóg zapłać!

o. Dariusz Michalski, asystent wspólnoty w Poznaniu