Litania Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Święci Polscy

1 maja 2021
450 lat WŻCH w Polsce

Litania została ułożona z okazji rocznicy 450-lecia działalności w Polsce (1571-2021) ruchu świeckich inspirowanego duchowością św. Ignacego i szczególną miłością do Maryi przez o. Adam Schulza SJ. Litania jest przeznaczona do użytku wewnętrznego.

W Litanii wymienieni są polscy Święci, Błogosławieni oraz Słudzy Boży, którzy należeli do Sodalicji Mariańskiej obecnie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, lub byli jej moderatorami.

 

Litania Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
Święci polscy

Ojcze z nieba, Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie,Święty Stanisławie Kostko,
Święty Melchiorze Grodziecki,
Święty Janie Sarkandrze,
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Stanisławie Papczyński,
Święty Józefie Bilczewski,
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,
Święta Urszulo Ledóchowska,
Święty Janie Pawle II,Błogosławiona Regino Protmann,
Błogosławiona Zofio Czeska,
Błogosławiona Anielo Salawa,
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska,
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu,
Błogosławiona Alicjo Kotowska,
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak,
Błogosławiony Stanisławie Starowieyski,
Błogosławiony Henryku Hlebowiczu,
Błogosławiony Ludwiku Gietyngierze,
Błogosławiony Kazimierzu Sykulski,
Błogosławiony Józefie Czempielu,
Błogosławiony Edwardzie Kliniku,
Błogosławiony Bronisławie Kostkowski,
Błogosławiony Antoni Świadku,
Błogosławiony Stefanie Frelichowski,
Błogosławiona Natalio Tułasiewicz,
Błogosławiony Władysławie Findyszu,
Błogosławiony Michale Sopoćko,Sługo Boży Piotrze Skargo,
Sługo Boży Bernardzie z Wąbrzeźna,
Sługo Boży Kazimierzu Rolewski,
Służebnico Boża Heleno Hoffmann,
Sługo Boży Józefie Roskwitalski,
Sługo Boży Antoni Arasmusie,
Służebnico Boża Leonio Nastał,
Sługo Boży Konstantynie Krefft,
Sługo Boży Marianie Morawski,
Sługo Boży Franciszku Kałużo,
Sługo Boży Konstanty Dominiku,
Sługo Boży Stanisławie Lubasie,
Sługo Boży Stanisławie Bednarski,
Służebnico Boża Hiacynto Lula,
Sługo Boży Janie Michałkowski,
Sługo Boży Tadeuszu Burzyński,
Sługo Boży Bernardzie Jaruszewski,
Sługo Boży Władysławie Korniłowiczu,
Sługo Boży Auguście Hlondzie,
Sługo Boży Zygfrydzie Berezecki,
Służebnico Boża Anno Jenke,
Sługo Boży Stefanie Wyszyński,
Sługo Boży Aleksandrze Woźny,
Sługo Boży Franciszku Blachnicki,
Sługo Boży Janie Pietraszko,
Sługo Boży Wojciechu Piwowarczyku,
Sługo Boży Stanisławie Kownacki,Wszyscy Święci i Błogosławieni naszej Wspólnoty,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módlcie się za nami
módlcie się za namimódl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za namimódl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za namimódl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za nami
módl się za namimódlcie się za namiprzepuść nam Panie.
wysłuchaj nas Panie.
zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się

Boże wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie za wstawiennictwem Świętych z naszej Wspólnoty i obdarz nas łaską świętości oraz wierności naszemu charyzmatowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za zgodą władz zakonnych Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (2021/07/NO/P). Do użytku wewnętrznego.